Ambtenaren halen 'lijst B' uit de kast

Redacteur Rijn en Veen
Roelofarendsveen

De financiële ambtenaren van Kaag en Braassem hebben ’Lijst B’ weer uit de kast gehaald. Deze lijst bezuinigingen wees de gemeenteraad van Kaag en Braassem vorig jaar nog af, toen zij 2 miljoen van de gemeentelijke begroting moest schrappen. Gedwongen door het debacle rondom de nieuwbouwwijk Braassemerland kijkt zij er toch weer naar.

Kaag en Braassem kijkt tegen zware tegenvallers aan, bleek gisteravond tijdens een eerste verkenning voor de begroting van 2013. Teleurstellend, want na de bezuinigingen van vorig jaar (’Het Kompas’) verwachtte het gemeentebestuur de komende jaren juist eens wat over te houden. Al met al rekenen gemeentesecretaris Marja Spreij en financieel manager Floris Moraal op een jaarlijks tekort van tussen de 1,7 en de 1,9 miljoen euro.

Niet alleen de afwaardering van de grond in nieuwbouwwijk Braassemerland is daarvan de oorzaak. De verwachte afschaffing van precario op leidingen en kabels komt er bovenop, evenals verminderde inkomsten uit bouwleges en een tegenvallend dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten. Een verdere verslechtering dreigt als de gevolgen van het Lenteakkoord voor de Nederlandse gemeenten bekend worden.

Dat betekent dat de gemeentepolitiek de bezuinigingsoperatie van 2011 moet herhalen. In het gemeentehuis wordt al gesproken van ’Kompas II’. Deze keer komen voorstellen in beeld die vorig jaar nog als ongewenst en onnodig werden verworpen. Als bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting wordt verhoogd tot het maximum dat het rijk toestaat, kan het tekort precies worden weggewerkt. Voor de burgers betekent dit wél een verhoging van 40 procent. Verder opperen de ambtenaren invoering van nieuwe leges en belastingen, zoals toeristenbelasting.

Ondertussen lijkt de woede over het Braassemerland-debacle op te lopen. Tijdens de informatieavond deden burgers en politici een eerste poging om het gemeentebestuur ter verantwoording te roepen voor de - in hun ogen - mislukte exploitatie van Braassemerland. Al vanaf 2003 wordt over de komst van de wijk gepraat. Waarom zo lang? Als de grond eerder was verkocht, was het verlies mogelijk kleiner geweest. Waarom ook is zo lang gewacht met afwaarderen? Ook in 2009 hielden rijk, gemeenten en projectontwikkelaars al rekening met grote waardedalingen.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.