Medisch geheim onder druk

Susanne Moerkerk
Leiden

Joop Brijnen wordt na het overlijden van zijn moeder in 2012 aangewezen als mentor en testementair executeur. Hij krijgt zo zeggenschap over haar medisch dossier.

In het opmaken van de akte heeft zijn moeder vijf jaar eerder zijn oudere broer onterfd. Iets dat kwaad bloed zet bij de broer. Die neemt een advocaat in de arm om aan te tonen dat de moeder dementerende was ten tijde van het opmaken van het testament, waardoor zij niet wilsbekwaam was en de erfenis over beide broers verdeeld dient te worden.

Tot zover is het een geschil zoals advocaten het vaker tegenkomen, ware het niet dat in dit verhaal het medisch beroepsgeheim ernstig onder druk kwam te staan en volgens Brijnen uiteindelijk zelfs 'ernstig wordt geschonden'.

Kort geding

De advocaat van de oudste broer vraagt bij hun Leidse huisarts het dossier op van de moeder, de huisarts weigert. Als antwoord stuurt de advocaat een herhaling van het verzoek dat kracht wordt bijgezet met de mededeling dat wanneer de huisarts inzage weigert, de advocaat het dossier middels een kort geding zal opvragen.

De huisarts laat aan Leidsch Dagblad weten dat het een lastig onderwerp is en dat het voor hem nieuw is dat er onder dreiging van een kort geding inzage wordt geëist. Hij gaat daarom in overleg met de VvAA (vereniging die financiële diensten en juridisch advies verleent aan zorgverleners).

Steekt

Op advies van de VvAA zijn volgens Brijnen delen van het dossier daarna naar een door de advocaat aangewezen deskundige gezonden. En dat steekt.

Brijnen: ,,In de richtlijnen van de artsenfederatie KNMG staat dat ook na de dood het medisch beroepsgeheim geldt. Alleen in zwaarwegende gevallen mag hiervan worden afgeweken. Er staat expliciet bij vermeld dat een erfeniskwestie geen zwaarwegende reden is om het geheim te doorbreken.''

De VvAA wil niet specifiek ingaan op deze zaak. De woordvoerder geeft aan dat 'in algemene zin de richtlijnen van de KNMG worden gevolgd'.

Ziekenhuis

Uit het dossier blijkt niet dat de moeder van Brijnen dementerende was rond het vastleggen van haar testament. Omdat ze in 2009, dik een jaar na het vastleggen van haar laatste wensen, nog een dag in het ziekenhuis is geweest voor een delier, wil de advocaat ook dat medische dossier inzien.

Het Rijnland Ziekenhuis geeft inzage in het dossier van de Spoed Eisende Hulp. Brijnen: ,,Het ziekenhuis gaf toe dat er een crimineel feit is gepleegd door de advocaat. Die had moeten weten dat mijn broer niet inzagengerechtigd was. 'We hebben het aan de verkeerde broer meegegeven', zeggen ze.''

Onderzoeken

De neuroloog heeft van dit ziekenhuisbezoek ook een dossier van de moeder van Brijnen. Dit dossier wordt opgevraagd, maar de neuroloog houdt inzage tegen. Brijnen: ,,De neuroloog wilde wel eerst van de rechter horen dat het moest.''

Het ziekenhuis laat de krant in eerste instantie weten het Spoed Eisende Hulp-dossier inderdaad vrijgegeven te hebben, maar trekt deze uitspraak later terug. De woordvoerder wil er niet verder op ingaan, omdat het persoonlijke medische gegevens betreft.

Het ziekenhuis laat Brijnen weten dat de raad van bestuur de gang van zaken intern gaat onderzoeken. Brijnen heeft liever dat ze de advocaat aanpakken. ,,Is het medisch beroepsgeheim nog wel heilig? Ik wil iedereen waarschuwen voor dit soort schendingen.''

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.