Wassenaar houdt Voorschoten nog aan het lijntje

Marieta Kroft
Wassenaar/Voorschoten

Wassenaar sluit een fusie met Voorschoten niet uit. ,,Deze optie samen met andere mogelijke opties worden onderzocht’’, antwoordt het Wassenaarse college op het aanzoek dat Voorschoten ruim twee maanden geleden deed.

Meer duidelijkheid kan Wassenaar niet geven. Een brede discussie met de inwoners over de bestuurlijke toekomst moet bijdragen aan het uiteindelijke antwoord. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart hakt Wassenaar de knoop door. De toekomstscenario’s variëren van volledige zelfstandigheid en ambtelijke samenwerking in de regio tot fusie.

In de brief van juni van het Voorschotense college bleek een grote voorkeur voor een samengaan met de buurgemeente: ’We delen onuitgesproken veel met elkaar’. Daarmee doelde Voorschoten onder andere op het ambtenarenapparaat dat ze deelt met Wassenaar. Voor Wassenaar is dit wel een reden om Voorschoten te vragen ’in nauw contact te blijven waar het gaat over besluiten over de bestuurlijke toekomst van beide gemeenten’.

Dat Voorschoten snel duidelijkheid wilde was omdat ze ook moest reageren op de plannen voor een intensievere samenwerking met Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest.

Wassenaar houdt Voorschoten nog even aan het lijntje, maar de druk is wel van de ketel. Ook de andere gemeenten in de Leidse regio zitten niet op één lijn, waardoor het ook hen niet lukt om voor de gemeenteraadsverkiezingen een besluit over de bestuurlijke toekomst te nemen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.