Regioraad volgend jaar van start

Regioraad volgend jaar van start
Zoeterwoude zegt nog geen ’nee’ tegen de overdracht van een groot aantal bevoegdheden aan een nieuw te vormen regioraad.
© Foto Hielco Kuipers
Leiden/regio

De regioraad die de gemeenten in de Leidse regio willen oprichten, kan al over een jaar aan de slag. De officiële oprichting staat gepland kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Maar vooruitlopend op die oprichting kunnen de gemeenten al vanaf september van dit jaar intensief gaan samenwerken ’in de geest van de gewenste samenwerking.’

Dat staat te lezen in het rapport over de regiovorming dat donderdag naar de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude is gestuurd.

Zoals vorige week al was uitgelekt, stuurt de regio aan op een samenwerking waarbij een groot aantal taken worden overgedragen aan een nieuw te vormen regioraad. Voorschoten zit nog wel aan tafel, maar heeft al wel gemeld voorlopig niet mee te doen met de regioraad. Zoeterwoude doet officieel nog helemaal mee, al is de kans groot dat de gemeenteraad daar uiteindelijk de toetreding tot het samenwerkingsverband zal blokkeren.

In het voorstel waarover politici en inwoners van de regiogemeenten de komende weken kunnen praten, krijgt de regioraad bijzonder veel te zeggen. Woningbouw, de aanleg van wegen, openbaar vervoer, regionale voorzieningen, duurzaamheid en economie - op al deze terreinen dragen de gemeenten hun zeggenschap volledig over aan de regio. Het hoogste orgaan in die regio wordt de regioraad. Daarin krijgt per deelnemende gemeente iedere partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad één afgevaardigde. Die regioraadsleden leggen bij een stemming niet even veel gewicht in de schaal. Dat is namelijk afhankelijk van de het aantal zetels in de eigen gemeenteraad en de omvang van de gemeente. Zo zou op basis van de huidige zetelverdeling de stem van de vertegenwoordiger van de Leidse D66-fractie dertig keer zo zwaar tellen als de stem van de Zoeterwoudse VVD’er.

Complimenten

Bij die gewogen stemming zou Leiden goed zijn voor ongeveer tweederde van de stemmen. Om te voorkomen dat Leiden in zijn eentje besluiten in de regio door kan drukken, wordt vastgelegd dat er alleen besluiten kunnen worden genomen met een grotere meerderheid dan de Leidse.

De gemeenteraden krijgen nu een paar weken de tijd om kleine wijzigingen in de plannen voor te stellen. Inwoners van Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude krijgen de kans om mee te praten op bewonersbijeenkomsten. De eerste van die bijeenkomsten is op maandag 10 april in Oegstgeest. In september moeten de raden definitief ’ja’ of ’nee’ zeggen.

Door de regioraad pas over een jaar van start te laten gaan, houden de opstellers van het plan de deur voor Voorschoten op een kier. Het idee is dat de gemeente voldoende tijd heeft om toch nog te besluiten om mee te doen. Richting Zoeterwoude strooien de regiobestuurders met complimenten. Zo wordt Zoeterwoude neergezet als lichtend voorbeeld van succesvol wijk- en dorpsgericht werken. ’Inwoners van Zoeterwoude vinden dit een belangrijke kwaliteit van hun gemeente.’ Andere gemeenten kunnen ’lering trekken uit de goede ervaringen van Zoeterwoude’.

Meer nieuws uit Leiden