Universiteiten houden studentenstops

Frans van den Berg
Leiden

Voor psychologie en rechtsgeleerdheid hanteert Universiteit Leiden volgend jaar geen studentenstop meer. Voor vier andere opleidingen geldt dat wel. Ook andere universiteiten voeren een dergelijke decentrale selectie in.

Al jaren geldt in Nederland een studentenstop voor populaire studies. Enerzijds wordt zo voorkomen dat studenten die een erg dure opleiding volgen straks zonder werk zitten, anderzijds willen universiteiten met een beperkt aantal plaatsen de kwaliteit van de opleiding garanderen.

Voor dit studiejaar hadden zich landelijk 3865 studenten gemeld voor 2785 plekken voor geneeskunde. Voor tandheelkunde drongen 513 studenten naar een van 259 plekken en voor diergeneeskunde, dat alleen in Utrecht wordt gegeven, hadden 552 eindexamenleerlingen zich ingeschreven voor de 225 plekken.

In Leiden was ook criminologie geliefd. Voor de 150 studieplekken hadden zich 193 leerlingen ingeschreven en dus werd er geloot. Om minder studenten teleur te stellen verhoogt Universiteit Leiden volgend jaar het aantal plekken naar 170. Voor biomedische wetenschappen en geneeskunde blijven de limieten op respectievelijk 70 en 315 liggen.

Fiscaal recht

Het systeem van loting wordt echter afgeschaft en daarvoor in de plaats krijgen universiteiten een eigen selectieronde, waarvoor leerlingen zich vanaf nu tot 15 januari kunnen aanmelden.

In Leiden geldt die selectie ook voor fiscaal recht, hoewel zich dit jaar maar 66 studenten hebben gemeld voor de 90 plaatsen, zodat loting helemaal niet nodig was. Des te vreemder is dat de selectie blijft bestaan en het aantal plekken is verhoogd naar 130.

,,De fixus voor fiscaal recht is vooral bedoeld om overstappen na het eerste jaar naar fiscaal recht te beperken. Dit gebeurt nogal veel. Dat betekent dat switchende studenten na de propedeuse door een selectieprocedure heen moeten voor fiscaal recht. De wet biedt ons die mogelijkheid’’, verklaart de woordvoerster van de universiteit. Ofwel, studenten kunnen worden afgewezen ook wanneer er nog plek is.

Voor psychologie en rechtsgeleerdheid was bij Universiteit Leiden achteraf gezien ook geen loting nodig en daarom komt er voor deze studies volgend jaar geen selectie meer.

Bedrijfskunde

Ook andere universiteiten hebben hun conclusies getrokken na de aanmeldingen voor dit studiejaar. De Vrije Universiteit heft de stop voor bedrijfskunde op nadat zich 213 studenten hadden gemeld voor de 400 plekken. Ook biomedische wetenschappen heeft geen fixus meer bij de VU (58 leerlingen voor 175 plekken), maar Utrecht, Leiden en de UvA houden daar wel aan vast.

Nieuw zijn volgend jaar fixen voor opkomende studies als Global Sustainability Science bij de Universiteit Utrecht en Nanobiology bij de TU Delft. In Delft viel dit jaar de belangstelling voor industrieel ontwerpen en lucht- en ruimtevaart tegen, zodat een loting niet nodig was. Voor komend jaar blijft toch een selectie, omdat de universiteit alleen voor een beperkt aantal studieplaatsen de kwaliteit kan garanderen.

,,Nanobiology en klinische technologie zijn dure en specialistische vakgebieden. Daarom kunnen we niet meer dan honderd nieuwe studenten accommoderen.’

Aanmelding voor 15 januari

Eindexamenleerlingen moeten zich al voor 15 januari inschrijven voor studies aan universiteiten en hoge scholen waar een studentenstop geldt. De inschrijvingstermijn is dit weekend al geopend. De universiteiten en hoge scholen doen daarna zelf de selectie. De centrale landelijk loting is namelijk afgeschaft. Daarvoor in de plaats hebben de opleidingen nu hun eigen selectiecriteria.

Daarbij wordt gekeken naar de cijferlijst van afgelopen jaar (de leerling moet immers nog examen doen) en de motivatie om die studie te volgen. Soms zitten daar ook dagen met testen en gesprekken bij. Leerlingen krijgen dan uiterlijk 15 april te horen of zij zijn aangenomen.

Bij een negatieve uitslag kan een leerling zich nog voor 1 mei aanmelden bij een andere opleiding zonder numerus fixus. Wie een grotere kans wil hebben kan zich natuurlijk ook inschrijven voor een tweede studie of dezelfde studie bij twee verschillende opleidingen. Alleen voor geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde mag maar één keer worden ingeschreven

Meer nieuws uit Regio

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.