Aantal woningzoekenden doorbreekt grens van 90.000

Aantal woningzoekenden doorbreekt grens van 90.000
Leiden/Regio

Leiden en de dertien andere Holland Rijnlandgemeenten hebben samen meer dan 90.000 woningzoekenden. Dat record blijkt uit cijfers over 2017, van de 17 woningcorporaties die binnen het gebied actief zijn.

Bij dat forse aantal moet wel worden opgemerkt dat slechts 20.000 daarvan in het afgelopen jaar actief reageerde op een sociale huurwoning en dus ook echt op zoek zijn naar een nieuw onderkomen.

De 70.000 andere woningzoekenden zijn hoofdzakelijk jongeren die zich alvast inschrijven, maar nog niet actief op zoek zijn naar een huis.

De corporaties, samen verenigd in WoningNet Holland Rijnland, hebben een veelheid aan getallen en percentages over 2017 becijferd.

Zo is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in het gebied van Leiden, randgemeenten, de Duin en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek gestegen van 5,7 naar 6,1 jaar. En het gemiddelde aantal reacties op een leeggekomen woning is toegenomen van 84 naar 107.

De druk op de sociale woningmarkt is traditioneel het grootst in Leiden, maar de verschillen met de andere plaatsen vlakt af. De regio telt in totaal 62.000 sociale huurwoningen. Dat moeten er snel meer worden, zo staat als conclusie onder de cijfers.

Want de inkomens stijgen wel, maar het aantal regiogenoten dat een huis kan kopen, neemt niet noemenswaardig toe. En de koopwoningmarkt is eveneens gespannen.

Wat ook speelt, is dat steeds meer mensen met een laag inkomen uit andere delen van het land hun zinnen hebben gezet op een woning in noordelijk Zuid-Holland.

De Leidse huurdersvereniging waarschuwt dat de dadendrang om meer woningen te bouwen, niet de leefbaarheid van de regio moet verminderen.

Meer nieuws uit Leiden