'Het debat is verdwenen'

Aad Rietveld
Leiderdorp

Geen woord zei fractievoorzitter Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp over de begroting voor 2015, bij de algemene beschouwingen op 7 november. Hij had het over de nare sfeer in de gemeenteraad, waar mensen meer óver dan met elkaar praten. Waar het debat is verdwenen en iedereen - zo voelt hij het tenminste - geacht wordt achter de meerderheid aan te lopen. ,,Als ik na een vergadering thuis kom’’, zei hij, ,,vraag ik me tegenwoordig af of ik het nog wel leuk vind.’’

In plaats van te praten over de zorg of het standpunt van zijn partij over sociale woningbouw, sprak Langenberg zijn collega-raadsleden aan. ,,Kijk eens kritisch naar uzelf’’, zei hij. ,,Denk eens wat langer na voor je twittert of op de website van je partij schrijft, voel je niet meteen beledigd of aangevallen als je geïnterrumpeerd wordt.’’ Hij overwoog zelfs bij alle raadsleden een spiegeltje op tafel te leggen.

De kritiek van Langenberg richt zich ook - en misschien nog wel meer - op de nieuwe vergaderstructuur die onlangs werd geïntroduceerd. Commissievergaderingen werden vervangen door een ’politiek forum’, dat meteen wordt gevolgd door een raadsvergadering, die in het gunstigste geval om tien uur ’s avonds begint. D66 - sinds de verkiezingen de grootste partij - meende dat dat efficiënter was en tot meer betrokkenheid van burgers zou leiden. Het tegendeel is waar, beweert de fractievoorzitter van de LPL.

Tijdsdruk

,,Alles moet nu onder tijdsdruk gebeuren’’, zegt Langenberg. ,,We hebben als raad een vergadertraining gehad die er alleen maar op gericht was zo snel mogelijk besluiten er doorheen te jagen. Als burgemeester en wethouders met een voorstel komen, mag je eigenlijk alleen nog zeggen hoe je dat nog mooier zou kunnen maken. ’Nee’ zeggen tegen een voorstel en met een alternatief plan komen, kan in dat systeem niet.’’

Oppositie voeren is lastig geworden, zegt Langenberg. ,,Als oppositie hoop je het schip een beetje te kunnen bijsturen. Maar dan moet je wel met elkaar in debat kunnen, wil je elkaar kunnen overtuigen. En omdat die vergaderingen om tien uur of half elf beginnen, hebben ze daar geen zin meer in. Oppositie is lastig. In de gemeenteraad geldt het recht van de sterkste en die zegt: achter mij aanzwemmen, anders doe je niet meer mee. Nou, alleen dode vissen gaan altijd met de stroom mee.’’

Stress

In plaats van minder wordt er meer en langer vergaderd en er zit meer stress op, aldus Langenberg. ,,En de betrokkenheid van burgers wordt echt niet bevorderd, als mensen om tien uur ’s avonds mogen komen inspreken. Dat werkt niet.’’ Hij begon in maart aan zijn dertiende jaar in de gemeenteraad en tot nu is het, zegt hij, het minst leuke.

Langenberg is ervan overtuigd dat hij niet de enige is die er zo over denkt. ,,Ik wilde met mijn beschouwing het denken in de gemeenteraad op gang zetten. Ik dacht: als ik daar nou eens mijn gevoel uit; dat kan nooit veel verschillen van wat andere mensen ervaren. De discussie is weggevaagd. Maar er zitten niet voor niets zes partijen in de gemeenteraad.’’

Meer nieuws uit Regio

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.