Soepele geurregels voor melkveehouderijen

Archieffoto Bart Homburg

Archieffoto Bart Homburg

Kaag en Braassem

Melkveehouderijen in Kaag en Braassem krijgen te maken met een nieuwe geurverordening op grond van de Wet Geurhinder van Veehouderijen. Omdat Kaag en Braassem een agrarische gemeente is, wil het college van B en W de geurregels zo soepel mogelijk houden.

In de landelijke regels staat dat er rond melkveehouderijen een stankcirkel van honder meter moet zijn, waarbinnen geen burgerwoonhuizen mogen worden gebouwd. Daarmee wil de overheid het gezond wonen bevorderen.

B en W van Kaag en Braassem willen van de landelijke regel afwijken in de bebouwde kom en hier de gerucirkel verkleinen naar 50 meter. Buiten de bebouwde kom geldt ook een geurcirkel van 50 meter. Van deze landelijke regel willen B en W niet afwijken, al willen zij die in uitzonderlijke gevallen wel halveren.

Volgens wethouder Jan Uit den Boogaard blijven de belemmeringen voor de melkveehouderijen daardoor minimaal en kunnen zij zich in de toekomst uitbreiden. ,,De agrariërs moeten de ruimte hebben in deze agrarische gemeente.''

De nieuwe geurregels, die nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd, gelden alleen voor melkveehouderijen. Voor intensieve veehouderijen, zoals varkens-, kippen of kalvermesterijen, geldt een andere regeling. In de papieren editie van het Leidsch Dagblad staat het precies verkeerdom gemeld.

Lees meer over Kaag en Braassem in het Leidsch Dagblad

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.