Lichte lastenstijging Teylingen

Erna Straatsma
Teylingen

Na negen jaar stilstand gaat in Teylingen het tarief van de onroerend-zaakbelasting (ozb) omhoog. Met ingang van 2016 hanteert de gemeente een inflatiecorrectie.

Het college van burgemeester en wethouders ziet zich genoodzaakt de jarenlange trend te doorbreken, zo blijkt uit de programmabegroting 2015-2018. Niet alleen de ozb wordt iets duurder, ook de precariobelasting stijgt.

,,Het meerjarenbeeld voor de gemeente is heel positief’’, aldus wethouder financiën Kees van Velzen gisteren bij de presentatie van de begroting. ,,Maar we moeten wel opmerken dat we de inwoners voor het eerst sinds jaren om een extra bijdrage vragen.’’

Een lichte verhoging van de ozb is volgens Van Velzen op zijn plek. ,,Als je het tarief negen jaar niet verhoogt, ga je steeds verder achterlopen op omliggende gemeenten. Nu kiezen we er voor om het tarief met hele kleine beetjes te verhogen, dat scheelt inwoners een paar euro per jaar.’’

Lastenstijging is voor het Teylingse college van VVD, CDA en D66 een ’uiterst middel’. Het mag pas in beeld komen als mogelijkheden om te bezuinigen zijn uitgeput. Na diverse jaren van efficiencymaatregelen en nieuw beleid om inkomsten te vergroten, is de gemeente op dat punt aanbeland, meent de wethouder. ,,Uitgeput is misschien iets te stellig uitgedrukt’’, aldus Van Velzen, die nog wel bezuinigingen mogelijk acht door verdere samenwerking tussen gemeenten inde Bollenstreek. ,,Maar dat komt nog niet uit de verf.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.