Meer mis bij pedagogiek

Wilfred Simons
Leiden

Drie omstreden hoogleraren van het Instituut Pedagogische Wetenschappen (IPW) van de Universiteit Leiden gingen tot het uiterste om hun onderzoek gefinancierd te krijgen. Zij schreven subsidie-aanvragen waar zij, behalve hun eigen naam als ’eerste auteur’, ook namen aan toevoegden van aio’s en postdoc-onderzoekers van wie het nooit de bedoeling was dat zij het onderzoek daadwerkelijk zouden doen. In een gesprek hierover zei hoogleraar Education and Child Studies Adriana Bus tegen haar instituutsdirecteur Eric Fischer: ,,Ik bekijk steeds strategisch wat het beste is. Het gaat er om wat de kansen verhoogt.’’

Fischer schrijft in zijn woensdag uitgelekte rapport over het verziekte werkklimaat bij het IPW dat hij dit, ’om het voorzichtig uit te drukken, een losse omgang met de regels’ vindt. Elders in het rapport schrijft hij het opvoeren van onderzoekers die het onderzoek niet doen, te beschouwen als misleiding van de subsidiegevers.

Volgens fractievoorzitter Charlotte de Roon van de Leidse promovendipartij PhD kunnen aio’s en post-docs zich moeilijk verzetten als hun hoogleraren zich dergelijke vrijheden veroorloven. ,,Ze zijn erg afhankelijk; hun hoogleraar is namelijk hun begeleider én hun werkgever. Waarschijnlijk vinden ze het niet oké, maar ’ja’ zeggen is makkelijker en veiliger. Dwarsliggers worden niet gewaardeerd. Als ze nee zeggen, vrezen ze voor hun carrière.’’

De Roon spreekt het vermoeden uit dat het bijschrijven van spookonderzoekers op onderzoeksaanvragen ’wijdverbreid is’. ,,Het is de vraag in hoeverre dit soort zaken na toewijzing van de subsidie nog wordt gecontroleerd.’’

Woordvoerder Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding zegt in een reactie dat bij subsidieaanvragen altijd wordt gecontroleerd of een onderzoeksgroep voldoende personeel heeft om het werk binnen de opgegeven termijn uit te voeren. Ook komt een delegatie van KWF Kankerbestrijding, dat vorig jaar 140 miljoen euro voor onderzoek beschikbaar had, tenminste één keer per jaar bij de onderzoeksinstelling kijken naar de voortgang. Maar ook hij kan niet garanderen dat een overwerkte aio zestien uur per dag in het lab staat om onderzoek te doen voor twee. ,,Dat is uiteindelijk toch een kwestie van vertrouwen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.