’Alphen moet kantoorbouw verminderen’

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn moet zijn plannen voor meer stedelijke woningen, kantoren en winkels aanpassen. De provincie Zuid-Holland draagt het gemeentebestuur daartoe op.

Gedeputeerde staten (GS) van Zuid-Holland zijn ontevreden over de inhoud van het ontwerp-bestemmingsplan Alphen Stad. De onderbouwing ontbreekt op een aantal punten en sommige plannen zijn in strijd met eerder gemaakte afspraken.

Zo overschrijft de geplande kantorenbouw in de stationsomgeving volgens de provincie ’regionale afspraken’. Alphen wil hier maximaal 40.000 vierkante meter aan kantoorruimte toestaan. Dat is te veel, aldus GS.

De gemeente wil het leegstaande Kluwergebouw geschikt maken voor woningen, zonder het aantal kantoormeters in te krimpen. Dat vindt de provincie onterecht. Ze pleit voor aanpassing van het aantal kantoormeters. De gemeente vindt dat niet nodig: ’Het is zeer goed denkbaar dat de kantorenmarkt op een later moment weer aantrekt’.

Ook de toestemming die Alphen wil geven aan uitbreiding van winkelcentrum Euromarkt, valt niet in goede aarde. De provincie voert een terughoudend beleid als het gaat om extra winkels buiten stads- en dorpscentra, tenzij het gaat om specifieke branches, zoals bijvoorbeeld woonwinkels. Het is de provincie onduidelijk welke soort detailhandel de gemeente in dit gebied extra wil toestaan.

GS drukken Alphen op het hart dat voor uitbreiding van detailhandel ook toestemming nodig is van de ’adviescommissie detailhandel Zuid-Holland’. Dat geldt met name voor uitbreidingsplannen van meer dan 2.000 vierkante meter.

Voor wat betreft nieuwbouw van huizen wil de provincie meer inzicht hebben in precieze aantallen per locatie.

De provincie is ook ontevreden over de gebrekkige aandacht die B en W besteden aan bescherming van flora en fauna. Al eerder, tijdens een ’vooroverleg’, is de gemeente er op gewezen om een studie te doen naar eventuele schadelijke effecten, van bouwactiviteiten, op beschermde dier- en plantensoorten.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.