Statushouders wellicht tijdelijk naar Uitvaltij in Noordwijk

Peter van der Hulst
Noordwijk

Vluchtelingen met een verblijfsstatus worden in Noordwijk gehuisvest in twee vrije-sectorwoningen van de Noordwijkse Woningstichting. Omdat hiermee slechts negen statushouders tijdelijk zijn geholpen en dit jaar alleen al nog eens 66 ontheemden in Noordwijk worden opgevangen, kijkt Noordwijk naar meer permanente oplossingen.

Zo wordt onderzocht of het schoolgebouw aan de Uitvaltij voor opvang geschikt kan worden gemaakt. Op het moment dat Noordwijk mag gaan bouwen op verschillende grote locaties kan niet alleen wat worden gedaan aan het tekort aan sociale woningen in het dorp, gelijktijdig kunnen woningen voor statushouders worden gecreëerd.

Maar met de grote nood aan goedkope huurwoningen voelt de politiek er nu niets voor om de eigen woningzoekenden te passeren. Daardoor moet het college van burgemeester en wethouders op zoek naar creatieve oplossingen en dat is lastig. Zeker omdat er dit jaar weer nieuwe statushouders bijkomen. ,,Het knelt’’, meent wethouder Marie José Fles. Voorlopig is Noordwijk deels geholpen met twee doorstroomwoningen van de NWS. Bedoeling is dat de vluchtelingen van daaruit snel kunnen overstappen naar een andere woning.

Eind dit jaar moet duidelijk zijn of het schoolgebouw aan de Uitvaltij ook voor opvang kan dienen. Is het oordeel positief dan kunnen daar in 2017 zo’n twintig mensen terecht.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.