Veel minder huizen statushouders nodig

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

De vraag naar huizen voor vluchtelingen is flink afgenomen. Alphen aan den Rijn heeft de opdracht voor juli 82 woningen te reserveren voor zogenoemde ’statushouders’.

Vorig jaar had Alphen aan den Rijn de taak om 266 vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Dat was voor de gemeente reden om het ’Actieplan spoedzoekers’ op te stellen.

De opdracht die de gemeente vorig jaar kreeg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is ruimschoots gehaald, zo blijkt uit een onlangs opgestelde evaluatie van het actieplan. De doelstelling is met 32 woningtoewijzingen overschreden. Dat betekent dat in de eerste helft van 2017 nog zo’n vijftig huizen voor statushouders nodig zijn.

Voor arbeidsmigranten, een andere categorie ’spoedzoekers’, zijn de cijfers minder succesvol. Het afgelopen jaar zijn diverse plekken afgevallen. Zo waren er onder meer plannen voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers aan de Steekterweg en de Kalkovenweg. Vorig jaar becijferde de gemeente een behoefte van 1800 woningen voor arbeidsmigranten, veelal Oost-Europese werknemers.

De komende tijd komen diverse nieuwe appartementengebouwen beschikbaar voor woningzoekenden. Zo wordt kantoorpand Rijnstaete aan de Prins Bernhardlaan verbouwd tot complex met ruimte voor 133 bewoners.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.