Tijdelijke woningen in deel Vossepolder Hillegom

Tijdelijke woningen in deel Vossepolder Hillegom
Impressie van de tijdelijke woningen, die maximaal tien jaar blijven staan.
Hillegom

De afbouw van de Vossepolder in Hillegom krijgt volgend jaar een flinke impuls met de bouw van ruim zestig woningen. Al eerder komen er ook een kleine twintig tijdelijke woningen in een strook van de polder, langs de Weerlanervaart. Uiteindelijk moeten op die plek luxe woningen komen.

De Vossepolder, waarvan de bouw in 2010 begon, telt als het gebied is volgebouwd zo’n 230 woningen. Na een paar jaar zonder nieuwbouw is het tijd om een nieuwe slag te maken, vindt de gemeente Hillegom.

Als eerste begint binnenkort de bouw van tijdelijke woningen in de strook grond langs de Weerlanervaart. Er worden daar vooralsnog geen permanente huizen neergezet, omdat de strook grond voorlopig beschikbaar moet blijven voor de Duinpolderweg.

Een van de zeven tracés van deze nieuwe weg loopt over de strook. De uitkomst van de Duinpolderwegdicussie moet binnenkort bekend worden.

Bezwaren

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. In eerste instantie was sprake van ongeveer vijftig tijdelijke woningen.

Na een inloopavond over het plan, waarbij vanuit de buurt de nodige bezwaren kwamen - met name vanwege de verwachting dat de huisjes vooral naar statushouders gaan - worden dat er nu voorlopig achttien.

De tijdelijke huurwoningen zijn behalve voor statushouders ook bestemd voor starters, mensen die net zijn gescheiden of mensen die om andere reden met spoed betaalbare huisvesting nodig hebben. Over de toewijzing en de doelgroepen vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en woningcorporatie Stek.

Tien jaar

De tijdelijke woningen blijven maximaal tien jaar staan. Aangezien ze geen fundering nodig hebben en in een paar dagen kunnen worden opgebouwd of gedemonteerd, kunnen ze later nog elders worden hergebruikt.

Aangrenzend op de tijdelijke woningen wordt volgend jaar het nu nog braakliggende deel van de Vossepolder bebouwd. Er komen 39 woningen in een carrévorm zoals in het aangrenzende al gerealiseerde stuk van de wijk.

Ontmoetingsplek

Tussen de nieuwbouw en de Weerlaan komt een speel- en ontmoetingsplek voor de wijk. Aan de kant van de Ringvaart wordt in 2018 een begin gemaakt met de bouw van een zes lagen tellend appartementencomplex en zeven vrijstaande woningen en twee-onder-eenkappers.

De laatste fase van de wijk omvat de bouw van ruim tien luxe woningen in de strook langs de Weerlanervaart - mits daar de Duinpolderweg niet komt - en ruim tien waterwoningen langs het uitgegraven water in de bocht van de Weerlaan.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek