Zoeterwoude steunt langere ijsbaan Leiden

Gerard van der Hoeven
Zoeterwoude

De gemeenteraad van Zoeterwoude is onder voorwaarden bereid 55.000 euro bij te dragen om een ijsbaan van 333 meter in Leiden mogelijk te maken. Een motie van Progressief Zoeterwoude werd unaniem aangenomen. De financiële dekking van dat bedrag is mogelijk door een beroep te doen op het te verwachten positieve saldo over 2017.

Voorwaarde voor de Zoeterwoudse bijdrage is dat andere gemeenten in de regio ook meebetalen om de langere baan (333 meter in plaats van 250 meter) mogelijk te maken. Laten andere gemeenten het afweten, dan ontstaat voor Zoeterwoude een andere situatie.

Voor Progressief Zoeterwoude, CDA en VVD is 55.000 euro het maximumbedrag. Dat Zoeterwoude bereid is in de buidel te tasten, heeft te maken met het beleid om sport extra te stimuleren. Wat meespeelt in de afweging is dat Zoeterwoude net als Kaag en Braassem, waarvan het college ook welwillend is om mee te betalen, schaatsers op topniveau heeft voortgebracht.

Kjeld Nuis

De raadsleden noemden geen namen, maar het gaat onder andere om tweevoudig wereldkampioen Jeroen Straathof, Judith Straathof en recent Kjeld Nuis. Dat trio heeft op de ijsbaan aan de Leidse Vondellaan leren schaatsen.

De politici zijn ervan overtuigd dat Zoeterwouds talent zich door de huidige beperkte faciliteiten minder goed kan ontwikkelen. Een ijsbaan van 333 meter op sportpark De Vliet – op een ’schaatslengte’ afstand van Zoeterwoude – zal een grotere aantrekkingskracht hebben. Tevens vinden de politici dat een goede regionale ijsbaan voor alle inwoners van belang is.

Aanvankelijk kwam Progressief Zoeterwoude met het voorstel om voor het financieren van de 55.000 euro een beroep te doen op het Sportstimuleringsfonds. Dat zagen CDA en VVD niet zitten. Omdat over 2017 een overschot wordt verwacht van om en nabij de 600.000 euro werd besloten een deel van dat bedrag aan te wenden voor de ijsbaan.

Obligaties

Er zal echter nog meer moeten gebeuren om de lange ijsbaan mogelijk te maken. Zo wees burgemeester Liesbeth Bloemen, portefeuillehouder sport, erop dat door de ’sportwereld’ ook zelf acties gevoerd moeten worden. Bloemen: „Er wordt gedacht aan de uitgifte van obligaties van 500 euro. Toen ik dat hoorde heb ik voorgesteld er een bedrag van 333 euro van te maken, dat getal komt overeen met de gewenste lengte van de ijsbaan. Ik heb toegezegd dat ik op persoonlijke titel drie obligaties wil afnemen.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.