Noord-Holland aast op deel van Zuid-Holland

Het wapen van Zuid-Holland. Foto Provincie Zuid-Holland

Het wapen van Zuid-Holland. Foto Provincie Zuid-Holland

Patrick van den Hurk

Minister Plasterk van binnenlandse zaken moet kijken of de provincie Zuid-Holland delen van zijn grondgebied opgeeft bij een grootschalige herindeling van provincies. Dit advies doen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de minister.

GS adviseren Plasterk om te kijken naar het Groene Hart en de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Zij doen dit bij een beoordeling van de plannen van Plasterk om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland nog in deze kabinetsperiode op te laten gaan in een nieuw landsdeel.

Het provinciebestuur van Noord-Holland gaat onder strikte voorwaarden akkoord met een dergelijke herindeling. Tegelijk vragen GS aandacht voor de grenzen van het nieuwe landsdeel.

In de plannen van het kabinet fuseren Noord-Holland, Utrecht en Flevoland met uitzondering van de Noordoostpolder.

,,Ook de grens tussen Noord- en Zuid-Holland zou vanuit een oogpunt van doorgaande infrastructuur en economische ontwikkeling aandacht behoeven’’, schrijven GS van Noord-Holland aan Provinciale Staten.

Onduidelijk is vooralsnog of Noord-Holland hier denkt aan gebiedsuitbreiding met bijvoorbeeld delen van de Bollenstreek.

Noord-Holland wil dat Plasterk ook kijkt naar de positie van het Groene Hart. Bij een fusie van Noord-Holland met Utrecht en Flevoland is een groot deel van het veenweidegebied bij een provincie. Noord-Holland zou het logisch vinden als het Groene Hart onder een bestuur zou vallen, zo valt te beluisteren op het provinciehuis in Haarlem.

GS stemmen onder een reeks voorwaarden in met een fusie met Utrecht en Flevoland. Een fusieprovincie moet volgens GS wel goedkoper en efficiënter zijn en ook leiden tot - wat wordt genoemd - ’een slagvaardige en economisch krachtige provincie’.

Daarvoor moeten de huidige taken van de provincie in tact blijven en moeten het Rijk ook voldoende financiële middelen beschikbaar stellen.

Het kabinet-Rutte heeft in zijn regeerakkoord aangegeven dat provincies zich moet beperken tot hun kerntaken. Tegelijk zullen zij worden gekort op hun financiën.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.