Leiden moet meer zorg inkopen bij kleine partijen

LD Politiek Live
Leiden

De gemeente Leiden moet actiever op zoek naar kleine aanbieders van zorg.

Een motie van GroenLinks die daartoe oproept, is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Wethouder Roos van Gelderen ontraadde die aansporing, want aan alle wensen van indiener Ashley North wordt al voldaan. Dat de ‘overbodige’ motie toch is aangenomen, tekent de relatie tussen raad en wethouder in het complexe zorgdossier.

Gespecialiseerd

GroenLinks denkt dat bij kleine zorgaanbieders, zoals zelfstandig gevestigde therapeuten, psychologen of hulpverleners, de kwaliteit van de zorg beter is. North denkt dat innovatie en maatwerk uitgangspunten zijn van de decentralisatie.

Vrijgevestigde zorgverleners zijn veelal gespecialiseerd in ADHD, dyslexie of sociale trainingen die grotere aanbieders niet in huis hebben. Kleinere aanbieders missen voorts organisatiekosten die grotere instellingen wel hebben (overhead), waardoor meer gebruik van kleinere aanbieders de kosten kunnen drukken.

Gedeelde analyse

Die analyse deelde zowel een meerderheid van de raad als, gek genoeg, wethouder Van Gelderen. Zij ontraadde de motie omdat aan alle wensen daarin al werd voldaan: ,,Overbodig”, luidde haar oordeel. Haar pleidooi tegen de motie haalde echter niets uit. De gemeenteraad ging achter de wensen van GroenLinks staan.

En dat tekent de toch moeizame relatie tussen raad en college op het complexe zorgdossier. De wethouder doet er alles aan de raad bij haar beleid te betrekken, de raad lijkt die betrokkenheid toch vooral te willen formaliseren bang voor verrassingen te worden geplaatst die door de vereiste snelheid moeten worden geaccepteerd.

Afspraak

Dus dringt GroenLinks aan op specifiek inkoopbeleid van zorg en wenste D66-raadslid Marc Gaulard structureler betrokken te worden bij beleidsplannen. Dat had Van Gelderen al beloofd na het debacle over de transformatieagenda waar partijen lange tijd op hebben moeten wachten.

Die belofte is blijkbaar niet voldoende: D66 heeft met een amendement de positie van de raad als raadgever nog eens geformaliseerd. Bij projecten van 300.000 euro of meer moeten Damen en Van Gelderen eerst langs de partijen. Vertrouwen blijkt goed, een formele afspraak op papier verdient momenteel onder partijen in de raad de voorkeur.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.