Lisse zoekt woonruimte

Paul de Vlieger
Lisse

Om extra statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - te kunnen huisvesten, is Lisse op zoek naar woonruimte. De gemeente voert een meersporenbeleid om aan de uitgebreide opgave, die door het rijk wordt opgelegd, te kunnen voldoen.

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis legt uit dat het college van B en W er alles aan is gelegen om deze ’nieuwe Lissenaren’ een volwaardige plek in het dorp te geven. Daarbij is het streven erop gericht de mensen verdeeld over het hele dorp te huisvesten. „Kleinschalig en niet met z’n allen op een kluitje dus”, aldus Nieuwenhuis.

Lisse brengt al jaren statushouders in het dorp onder, maar door de extra instroom van vluchtelingen gaat de zogeheten ’taakstelling’ omhoog. Zo is de aanvankelijke rijksopdracht om twintig mensen onderdak te geven in de eerste helft van 2016 verhoogd tot 27. De verwachting is dat de komende jaren de taakstelling verder omhooggaat. Lisse houdt rekening met circa tachtig statushouders in 2017 en 2018.

Om aan die vraag te kunnen voldoen heeft de gemeente een aantal maatregelen bedacht. Allereerste wordt woningcorporatie Stek verzocht in elk geval jaarlijks veertig statushouders te huisvesten in de reguliere woningvoorraad. Verder wordt aan projectontwikkelaars gevraagd extra sociale woningen te bouwen. Deze projecten krijgen van de gemeente prioriteit. Lisse verwacht dat deze maatregel op termijn twintig extra plekken per jaar oplevert.

Als derde maatregel mogen door marktpartijen - bedrijven en particulieren - op braakliggende grond tijdelijke wooneenheden worden neergezet. Verder wordt Stek verzocht om het verkoopprogramma van woningen - nu nog circa zestien per jaar - te halveren. In plaats daarvan kunnen in de huizen statushouders worden ondergebracht.

Lisse is ook in gesprek gegaan met eigenaren van leegstaande bedrijfspanden om te kijken of die kunnen worden omgebouwd. Vanwege de hoge investeringen heeft dit echter nog niets opgeleverd.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.