Burgemeester Voorschoten wil samen met Leidse regiogemeenten vluchtelingen opvangen

Marieta Kroft
Voorschoten

De Leidse regio zou in navolging van Het Gooi kleinschalige locaties voor vluchtelingen beschikbaar moeten stellen. Daarvoor pleitte de Voorschotense burgemeester Jeroen Staatsen in de commissievergadering van donderdagavond.

De samenwerking met andere gemeenten in de Leidse regio over de opvang van vluchtelingen brengt hij komende dinsdag tijdens een overleg ter sprake.

,,Het COA zoekt naar mogelijkheden om minimaal 600 tot 700 mensen te plaatsen. Als elke gemeente in de Leidse regio zorg draagt voor zo'n veertig tot vijftig mensen dan voldoen we aan de eis. Laten we het Hilversumse model omarmen.''

Burgemeester Broertjes van Hilversum hield zijn pleidooi voor kleinschalige, verspreide opvang vorige week.

Drama

De Voorschotense politici vergaderden donderdagavond ruim een uur over het menselijke drama dat zich momenteel in de wereld afspeelt. Aanleiding waren de schriftelijke vragen die GroenLinks had gesteld.

Ook Voorschoten wil haar steentje bijdragen, al is de manier waarop niet eenvoudig. Hoewel de gemeente nog niet is benaderd door het COA, is er overleg met de woningcorporaties over wat de mogelijkheden zijn. Verder kijken B en W naar lege gebouwen en locaties voor de plaatsing van containerwoningen.

Niet simpel

,,Het lijkt niet zo simpel als het lijkt'', merkte Staatsen op. ,,De Frisozaal staat leeg, maar zou flink moeten worden aangepast. Leegstaande scholen zijn we aan het verkopen. Braakliggende grond in Starrenburg III kunnen we niet gebruiken, want daar gaat nieuwbouw plaats hebben.

En in 't Hofflants Huys komen studenten en ouderen. We hopen dat er nog een paar appartementen beschikbaar komen voor vluchtelingen. Het gebouw is echter niet van ons maar van Woonzorg.'' Een andere suggestie is om buurgemeenten bij te staan in de opvang.

Waarschuwing

Blij is de burgemeester in elk geval met de grote maatschappelijke acceptatie die er momenteel is in zijn gemeente om vluchtelingen te verwelkomen en dat de raad wat dit punt betreft op één lijn lijkt te zijn.

SP'er Erik Maassen pleitte ervoor snel meer sociale huurwoningen te bouwen, zodat asielzoekers die mogen blijven snel uit het asielzoekerscentrum kunnen uitstromen naar een woning. Hij waarschuwde voor het ontstaan van spanningen indien een steeds groter wordende groep statushouders met voorrang een woning krijgt toegewezen, terwijl de wachtlijst voor een Voorschotenaar gemiddeld zeven jaar is.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.