’LED-verlichting vermindert de vraag naar glas niet’

Alphen aan den Rijn

De provincie Zuid-Holland noemt LED-assimilatiebelichting in glastuinbouw 'een veelbelovende technologie', maar wel één die nog in de kinderschoenen staat. De vraag of LED's in de plaats kunnen komen van extra hectares glas, is actueel nu het de provincie moeite blijkt te kosten om hetareaal glas in Zuid-Holland op 5800 hectare te brengen. LEd-verlichting kan, althans in theorie, de gewasopbrengsten sterk vergroten.

Zeker, zegt woordvoerder Dirk-Jan de Vink van gedeputeerde Asje van Dijk, LED's zijn energiezuiniger dan de nu gebruikte hoogdruknatriumlampen en ze verspreiden minder warmte. ,,Het is echter een jonge technologie, waarmee op tal van plaatsen ervaring wordt opgedaan'', zegt hij. ,,Vragen zijn onder meer: werkt het goed bij elk gewas, wat is het optimale kleurenspectrum per gewas? Kun je dat spectrum inderdaad opwekken en hoe kun je dat goed inregelen?'' De Vink schat dat dit soort onderzoek nog zeker vijf jaar in beslag neemt.

De provincie Zuid-Holland verwacht dat de glastuinbouw de nieuwe mogelijkheden eerder zal gebruiken om de productie te verhogen dan om teeltruimte op te geven. ,,De verwachting is dat, zeker bij herstel van de economie, de vraag naar ruimte voor glas toeneemt. De LED-technologie leidt niet binnen tien jaar tot vermindering van de ruimtebehoefte'', aldus De Vink.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.