Pleidooi voor Leiden als eerste ’fossielvrije’ stad

Loman Leefmans
Leiden

De gemeente en de Leidse universiteit moeten hun banden met de ’fossiele industrie’ verbreken. Daarvoor pleit onder meer de fractie van GroenLinks.

De aarde warmt op en het gebruik van fossiele brandstoffen heeft daaraan fors bijgedragen. Daarom is er niet alleen de roep om meer duurzaamheid. Ook wordt de vraag gesteld of instanties zoals de gemeente Leiden en de universiteit niet hun banden moeten verbreken met bedrijven die nog in kolen, olie en gas investeren, zoals ABN/Amro en het ABP. ’De universiteit heeft met haar publieke functie een morele plicht om zich actief uit te spreken tegen de investeringen van haar bank en pensioenfonds.’ Dat schrijft masterstudentent Marleen Schreuder in een opiniestuk in universiteitsblad Mare.

Deze week is het ook fossielvrije week. In het hele land worden activiteiten opgezet die erop wijzen dat overheid, bedrijfsleven en inwoners af moeten van hun verslaving aan ’oude’ brandstoffen. GroenLinks vindt ook dat Leiden de relatie moet verbreken met investeerders die hun geld in milieuonvriendelijke projecten steken. En Leiden moet zichzelf uitroepen tot ’fossielvrije stad’. Het gemeentebestuur schreef al een brief aan het ABP, is onlangs overgestapt op echte groene energie en heeft een reeks duurzaamheidsmaatregelen op stapel staan. ,,Vooralsnog is er geen enkele stad in Nederland fossielvrij’’, weet GroenLinks-raadslid Jos Oltshoorn. ,,Zorg ervoor dat Leiden dit als eerste wordt en pak een echte voortrekkersrol in Nederland.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.