’Verkeerscommissie geen overbodige luxe voor Roomburg’

Het is er druk en er wordt hard gereden: de Willem van der Madeweg tussen het scherm van de A4 en de wijk Roomburg.© Foto Hielco Kuipers

Loman Leefmans
Leiden

Op de Willem van der Madeweg wordt veel en vaak te hard gereden. Dat maakt de weg langs nieuwbouwwijk Roomburg onveilig en levert extra lawaai en luchtverontreiniging op. De gemeente moet ingrijpen, vindt Ronald Peters, de nieuwe voorzitter van de verkeerscommissie in Roomburg.

Peters doet zijn uitlatingen in de buurtkrant van de aangrenzende stadsdelen Meerburg en Roomburg. Daarin meldt hij over Roomburg: ’Hoewel de wijk nu al zo’n tien jaar bestaat, zou je denken dat de meeste problemen op het gebied van verkeer opgelost zijn, maar de verkeerscommissie is nog geen overbodige luxe.’

Smiley

De Van der Madeweg, tussen Hoge Rijndijk en de opritten van N11 en A4, noemt hij als eerste. Op de enige ontsluitingsweg van Roomburg, parallel aan de verdiepte A4, wordt te hard gereden. Peters stelt daarom voor om snelheidscamera’s op te hangen. Die komen er niet, meldt de gemeente in een korte reactie. Maar diezelfde gemeente geeft toe dat er aanzienlijk harder wordt gereden dan vijftig. Daarom worden er binnenkort smileys aan lantaarnpalen bevestigd. Dat zijn de verlichte gezichtjes die glimlachen als iemand zich aan de snelheid houdt en rood aanlopen als een automobilist te hard voorbij rijdt.

Peters is wel van mening dat de reeks verkeersmaatregelen die Leiden trof rond brede school Arcade, de situatie bij de Octavialaan beduidend veiliger hebben gemaakt. Maar er worden nog steeds te veel kinderen met de auto gebracht. Daarom gaat de gemeente de verkeersveiligheid rondom de school nogmaals bespreken en controleren ’en zo nodig maatregelen nemen.’

Vreemds

Het is niet alleen Peters die in de buurtkrant de verkeersperikelen in de meest oostelijke Leidse wijk aankaart. Ook buurtbewoner en voormalig PvdA-wethouder Dick Tesselaar verbaast zich over een specifieke maatregel in de buurt. Het gaat dan om de al jaren omstreden bussluis op de grens van Meerburg en Roomburg. Die zorgt ervoor dat er geen autoverkeer tussen beide wijken mogelijk is. De sluis is ooit ingesteld om sluipverkeer te voorkomen, maar heeft ook tot gevolg dat inwoners van Roomburg niet bij het winkelcentrum aan de IJsselkade in Meerburg kunnen komen. ’Het bevalt ons prima hier’, zegt Tesselaar over de buurt. ’We vragen ons echter weleens af wat er is met de bereikbaarheid van de wijk. Zo’n bussluis is bijvoorbeeld iets heel vreemds.’

Toch blijft de vernauwing op zijn plaats, meldt een woordvoerster van de gemeente. Het tegengaan van sluipverkeer gaat boven de bereikbaarheid van het winkelcentrum. Bovendien: ’afhankelijk van hun locatie in de wijk zullen bewoners voor- of tegen de sluis zijn.’

Over Meerburg, beter bekend als de Rivierenbuurt, staan ook verkeersklachten in de wijkkrant. Zoals de kwestie rond een hele reeks losse stoeptegels in de Zaanstraat. ’Een gevaar voor ouderen en kinderen’, staat erbij. Dat het euvel nog niet is verholpen, komt doordat de gemeente wel telefonisch klachten over één tegel aanneemt, niet over een hele rij. ’Daarvoor moeten we het circus in.’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.