Meevaller Leiderdorp slinkt

Aad Rietveld
Leiderdorp

De meevaller van drie miljoen euro over het jaar 2015 die burgemeester en wethouders onlangs bekend maakten, is alweer aan het slinken. De prognosebrief, antwoorden B en W op vragen van de VVD, geeft een ’enigszins vertekend beeld’.

De VVD kwam na het nieuws van de enorme meevaller met het voorstel om de verhoging van de onroerend-zaakbelasting (OZB) van dit jaar deels ongedaan te maken, de vrijstelling van leges voor vrijwilligersorganisaties die een feest organiseren weer in te voeren en voorgestelde bezuinigingen voor de komende jaren terug te draaien. De Lokale Partij Leiderdorp wil dat de gemeente alsnog 250.000 euro bijdraagt aan een nieuw clubgebouw voor voetbalvereniging RCL.

Burgemeester en wethouders manen tot voorzichtigheid. Bij controle door de accountant is al gebleken, dat van de meevaller in ieder geval 225.000 euro moet worden afgetrokken. Bovendien, schrijven zij in antwoord op vragen van VVD-fractieleider Ino Cooijmans, is het positieve beeld vertekend. Een aantal zorgaanbieders heeft zijn declaraties over 2015 pas in het tweede kwartaal van dit jaar bij de gemeente ingeleverd. Ook de cijfers van Jeugdhulp over het vierde kwartaal van vorig jaar zijn nog niet binnen.

De VVD’er vond het merkwaardig dat de resultaten zo ver afweken van de begroting en vroeg hoe het kon dat in de loop van het jaar niets daarop had gewezen. Het gemeentebestuur wijdt dat vooral aan de overheveling van zorg, arbeidsintegratie en jeugdhulp van het rijk naar de gemeente. Het kan nog een paar jaar duren voor Leiderdorp het begroten daarvan in de vingers heeft, denken B en W. ,,Het lijkt ons nuttig om behoedzaam te blijven begroten.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.