’Vijf miljoen voor tunnel Hazerswoude’

Kruising N209/Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp.© foto ld

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

De VVD, PvdA, SGP en Rijn Gouwe Lokaal (RGL) stellen donderdagavond voor om vijf miljoen euro te reserveren voor een ’duurzame oplossingen’ van nijpende verkeersproblemen in de centra van Hazerswoude-Dorp en Boskoop.

VVD, PvdA en SGP doen dat in een gezamenlijk voorstel, als aanvulling op het meerjareninvesteringsplan infrastructuur 2017-2021. In dat plan staan duurzame maatregelen voor Hazerswoude-Dorp en Boskoop wel in een prioriteitenlijstje, maar nog zonder financiële reservering.

RGL dient een motie in waarin de partij vraagt om een ’substantiële reserve’ op te nemen voor beide dorpen, ’van bijvoorbeeld vijf miljoen euro’.

De vier partijen, samen goed voor elf van de 39 raadszetels, maken een goede kans op bijval van andere fracties. D66 (drie raadszetels), GroenLinks (drie zetels), de SP (drie zetels) en het CDA (zeven zetels) vroegen tijdens de raadscommissie op 8 juni ook om meer aandacht voor de nijpende verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp.

Hazerswoude-Dorp hoopt op een tunnel in de N209, ter hoogte van de Dorpsstraat. Die moet de verkeersopstoppingen in het dorp voor een deel oplossen en de tweedeling van het dorp opheffen.

Volgens gedeputeerde Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en wethouder Tseard Hoekstra (Alphen aan den Rijn) is op korte termijn geen geld beschikbaar voor de aanleg van een tunnel. Die kost volgens hen zo’n zestig tot tachtig miljoen euro. Ze studeren op tijdelijke maatregelen, die minder kosten.

Meer nieuws uit LD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.