Robbertje vechten in Noordwijk over zeven miljoen

De Noordwijkse villawijk De Zuid. Archieffoto

Peter van der Hulst
Noordwijk

De ruzie over het al dan niet toestaan van vijf nieuwe villa's in Noordwijk is meer dan symbolisch spierballenvertoon tussen gemeente en provincie. Noordwijk vreest dat gedupeerde bewoners voor zo’n zeven miljoen euro schadeclaims indienen als er streep wordt gehaald door de al tientallen jaren bestaande bouwrechten.

De bewuste percelen grenzen direct aan het duingebied dat Noordwijk van Katwijk scheidt. Door de landelijke overheid is die natuurlijke kustverdediging op basis van Natura 2000 en de ecologische hoofdstructuur aangewezen als natuurgebied. De grenzen lopen dwars over veel bouwpercelen aan de Boerhaaveweg. Daar had Noordwijk naar de mening van de provincie rekening mee moeten houden bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor villawijk De Zuid. Volharden in die historische bouwrechten is in strijd met de natuurbeschermingsregels. De provincie vond dat ze moesten worden geschrapt.

Schadeclaims

Noordwijk wenst daar niet aan mee te werken. Niet alleen vanwege de dreigende schadeclaims, maar vooral ook vanwege de constatering dat de provincie in haar eigen ’verordening ruimte’ veel verder gaat dan de landelijke regels. Ruben de Jong, raadsman van de gemeente wees er op dat niet alleen bestaande panden, maar ook de al aanwezige tuinen en erven buiten het natuurgebied horen te vallen. Als logisch gevolg daarvan hoeven de historische bouwrechten niet te worden ingeperkt. Overleg tussen gemeente en provincie hierover - maar ook over de afwikkeling van eventuele schadeclaims - liep daarop spaak. Zodat de hoogste rechtsinstantie een oordeel mag vellen.

Druk

De Raad van State heeft het er maar druk mee, want naast het beroep van de provincie vochten nog zeven partijen het nieuwe bestemmingsplan De Zuid aan. Daarbij ging het over de legalisering van een parkeerterrein achter Alexander Hotel, het dumpen van afval, tot de kaphoogtes van bestaande panden. ,,Bij de uitvoering van dit raadsbesluit is er wel het een en ander misgegaan’’, stelde staatsraad Wiebenga kritisch vast. ,,Wij doen ons best, maar u moet ook uw best doen.’’

Tijdsdruk

De Jong snapte de opmerkingen van de rechter, maar wijt de fouten aan de tijdsdruk waaronder gemeenten moesten werken. Vorig jaar dienden namelijk alle sterk verouderde bestemmingsplannen te zijn herzien. Zo zijn in Noordwijk in drie jaar tijd de documenten van zestien gebieden geactualiseerd, met allerlei bezwaarschriften tot gevolg. ,,Ik werk voor meer gemeenten, maar het is in Noordwijk niet erger dan in andere plaatsen’’, aldus raadsman De Jong.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.