Katwijkse tieners vaakst naar bureau Halt

Alieke Hoogenboom/Binnert Jan Glastra
Katwijk

De Katwijkse politie stuurde vorig jaar 260 jongeren naar bureau Halt. Dat zijn ongeveer 52 straffen per duizend jongeren. De kustgemeente steekt met dat aantal ver boven andere plaatsen in de Leidse regio en het landelijk gemiddelde uit. Dat blijkt uit de jaarcijfers van bureau Halt.

Vanuit Leiden kregen 117 jongeren een Halt-straf. Dat zijn er achttien per duizend tieners en dat is al meer dan het landelijk gemiddelde (veertien per duizend). In de gemeente Kaag en Braassem werden 23 straffen opgelegd, dat zijn er elf per duizend jongeren.

Volgens een woordvoerder van bureau Halt is het hoge aantal in Katwijk onder meer te verklaren door het onderzoek Kikker. In die drugszaak werden niet alleen dealers, maar ook 85 Katwijkse minderjarige kopers en gebruikers getraceerd die vervolgens een verplicht Halt-traject moesten volgen. ,,Daarnaast is de jeugd een van de speerpunten van de Katwijkse politie’’, weet ze. ,,De politie heeft liever dat jongeren een leerstraf krijgen, dan een boete.’’ De jongeren moeten bij Halt bijvoorbeeld een excuusbrief schrijven, leeropdrachten maken, een werkstraf uitvoeren en soms ook in gesprek met hun ouders en een hulpverlener. Het doel is dat ze van hun foute gedrag leren.

Hoewel Katwijkse jongeren in 2015 het vaakst naar bureau Halt werden gestuurd, ligt het percentage ook in de buurgemeenten Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout hoger dan het landelijk gemiddelde.

In Teylingen werden vorig jaar 46 straffen uitgedeeld, hetgeen overeenkomt met 15 per 1000 jongeren. In Noordwijk zijn 38 tieners naar bureau Halt gestuurd (22 per duizend jongeren) en in Noordwijkerhout ging het om 26 (20 per duizend jongeren). Bij alle vier gemeenten is er sprake van een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. In Noordwijk steeg het percentage zelfs met 41. Daarna volgden Noordwijkerhout (29 procent), Katwijk (29 procent) en Teylingen (12 procent).

In Leiden nam het aantal gestrafte jongeren met ruim een kwart af. Toch zat Leiden vorig jaar met 18 op de duizend nog altijd boven het landelijk gemiddelde van 14. Katwijk steekt voor wat betreft het aantal doorgestuurde tieners met kop en schouders boven de regiogemeenten uit. De Katwijkse politiechef Peter Koot kan de verklaring voor de opvallende cijfers bevestigen. ,,Jongeren hebben bij ons veel prioriteit en als je de 85 van 260 afhaalt, zitten we al veel meer in lijn met andere gemeenten’’, zegt hij. ,,Daarbij komt dat Katwijk relatief veel grote gezinnen en jongeren heeft.’’

De politie in de kustgemeente heeft voorkeur voor een traject bij bureau Halt omdat ouders daarin een prominente rol spelen. ,,In het onderzoek Kikker, maar ook uit interviews in de krant, werd duidelijk dat jongeren vinden het vooral erg vinden dat hun ouders teleurgesteld in ze zijn. Dat is voor de tieners een reden hun gedrag te veranderen.’’ Als je een bekeuring uitschrijft, is het de vraag of ouders in de gaten hebben wat hun kind uitvoert.’’

In Katwijk zijn de meeste jongeren naar Halt gestuurd omdat ze op straat alcohol drinken.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.