’Alert blijven op gevolgen ultrafijnstof’

Alieke Hoogenboom
Leimuiden

Rob Loekenbach van werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem hoopt dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de concentratie ultrafijnstof door vliegverkeer van Schiphol.

Dat de deeltjes, die duizend keer kleiner zijn dan een haar, schadelijk zijn voor de gezondheid bleek onlangs uit onderzoek van TNO. ,,Ze kunnen via de bloedbaan in het hele lichaam doordringen, en dus ook de longen’’, weet Loekenbach.

Voor het bewonersinitiatief uit Leimuiden was dat reden het fenomeen maandag door middel van een informatieavond onder de aandacht van de raad te brengen. Volgens Loekenbach moet worden voorkomen dat er over dertig jaar wordt gezegd: hadden we het toen maar onderzocht.

Leefbaarheid

,,Ik wil graag dat er meer aandacht voor komt en dat er iets mee wordt gedaan. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de dorpen.’’ Het is niet bekend hoe hoog de concentratie is in de woonwijken van Kaag en Braassem en daarom hoopt Loekenbach op een proactieve houding van de gemeente.

,,Kaag en Braassem is een afvoerputje en zit ingeklemd tussen de A4, hogesnelheidslijn, N207 en Schiphol. We moeten alert blijven over de gevolgen van ultrafijnstof. De gemeente kan wachten, maar ook zelf een onderzoek starten. Neem de gasboringen in Groningen. Daar hebben inwoners en gemeenten de daling van de bodem op eigen initiatief gemeten en het probleem toen zelf op de kaart gezet.’’

Het college laat weten dat het nog geen standpunt heeft ingenomen over het wel of niet onderzoeken van ultrafijnstof in de gemeente. ,,Hier is het nog te vroeg voor, het college is maandag pas geïnformeerd’’, zegt de woordvoerder. ,,Daarnaast heeft het ministerie aangekondigd dat er een onderzoek komt, de resultaten hiervan wachten wij eerst graag af.’’

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.