Geen Buffalo City, wel Nagasaki

LD Politiek Live
Leiden

In prachtig Afrikaans en tot verbazing en bewondering van de raadsleden, moest Ashley North (GroenLinks) erkennen met ‘hartseer’ afscheid te nemen van de stedenband tussen Leiden en Buffalo City, Zuid-Afrika.

Nieuw beleid moet leiden tot strategischer relaties met steden wereldwijd en Buffalo City past daar niet tussen. Dus wordt de stedenband omgezet in een vriendschap. Dat schept minder verplichtingen en is eenzijdig op te zeggen. En dat deed dus pijn bij de Zuid-Afrikaanse North.

Meer banden

De poging van wethouder Frank de Wit om met zijn nieuwe beleid het aantal (knellende) stedenbanden te verminderen, stuitte echter op een raadsmeerderheid die hem opriep om met Nagasaki, Japan de banden juist aan te halen.

Walvisjacht

Bijna alle fracties roemden de vele verbanden tussen Leiden en Japan, alleen Dick de Vos (Partij voor de Dieren) had grote moeite met de wens. Nagasaki propageert volgens De Vos de walvissenjacht. Zijn verzet tegen een inniger relatie met deze Japanse stad stuitte op wat retorische getruc bij de SP en GroenLinks.

Vossenjacht

Julian van der Kraats (SP) wilde weten of De Vos in verband met de vossenjacht de banden met Oxford wilde verbreken. Ashley North (GroenLinks) vroeg zich af of Leiden, gezien de bio-industrie in Nederland, zich wel moest opdringen in Japan of waar ook ter wereld. Dick de Vos bleef vasthouden aan zijn wens geen banden met Nagasaki aan te knopen.

Geen banden

De verheerlijking van de walvisjacht past wat hem betreft niet bij Leiden. En daarin stond hij alleen. North probeerde hem nog te verleiden om in een motie het college op te roepen de jacht voortdurend aan te kaarten, De Vos bleef onvermurwbaar: geen banden met Nagasaki.

Middelburg

Toch komen die er. Er is wel een probleem: Leiden moet nu met Middelburg onderhandelen om de band die de Zeeuwse stad met Nagasaki heeft, over te nemen. Dat verbaasde Roeland Storm (CDA), maar hij had zich laten overtuigen dat dit de ,,normale gang van zaken is”. En dus ‘verliest’ Leiden Buffalo City, maar krijgt het Nagasaki daarvoor terug.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.