Geen opzettelijke fouten bij grote bouwlocaties Noordwijk

Geen opzettelijke fouten bij grote bouwlocaties Noordwijk
Het Gat van Palace.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Noordwijk

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig zijn geen opzettelijke fouten gemaakt. Tot die conclusie komt het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) na uitvoerig onderzoek.

Na de vaststelling van Noordwijk Zeewaardig kwamen grote verschillen met het oude bestemmingsplan aan de oppervlakte.

Zo waren aan grote toekomstige bouwlocaties aan de kust (Gat van Palace, Huis ter Duin, Prominent Inn/Esplanade, Vuurtorenflat en De Grent/Palaceplein extra bouwrechten toegekend. Ook waren op andere plekken bestaande bestemmingen vervallen.

De missers kwamen aan het licht na een onderzoek van het gespecialiseerde bureau Tonnaer. Die concludeerde onder meer dat er door ambtenaren onvoldoende nauwkeurig was gewerkt.

Capaciteitstekort

Burgemeester Jan Rijpstra besloot daarop tot een vervolgonderzoek. Hij wilde weten of de integriteit van de gemeente in het geding was en gaf BING opdracht een rapport op te stellen.

Uit het onderzoek van BING blijkt dat er ’geen aanwijzingen zijn dat de fouten met opzet zijn begaan, of dat een of meer van de betrokken personen een belang had bij de fouten’.

Veel fouten zijn al gemaakt tijdens het opstellen van de eerste versie van het rapport.

Dat die tijdens interne en externe controles niet zijn opgevallen, heeft onder meer te maken met capaciteitstekort en de druk die voortvloeide uit de politieke wens om de actualisatie van vele bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 af te hebben.

Deskundigheid

Daarnaast bleken verschillende opvattingen te bestaan over de verantwoordelijkheden van de ambtenaren en het bureau KuiperCompagnons dat Noordwijk begeleidde bij de herziening van Zeewaardig.

Ambtenaren gingen uit van de deskundigheid van KuiperCompagnons, terwijl het bureau vertrouwde op de deskundigheid van de gemeente met betrekking tot het gebied Zeewaardig.

Juni vorig jaar besloot de gemeente al de werkwijze bij herziening van bestemmingsplannen aan te scherpen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met ’reparatie’ van Zeewaardig, zodat de schade wordt beperkt. Doet Noordwijk niets dan zouden projectontwikkelaars voor tientallen miljoenen extra mogen bouwen aan de kust.

,,De fouten mogen nooit meer worden gemaakt. Het BING-rapport toont echter aan dat de fouten niet enkel kunnen worden toegeschreven aan ambtelijk onzorgvuldig handelen. Op diverse fronten en momenten van controle is een en ander niet goed verlopen. Hier moet lering uit worden getrokken’’, aldus burgemeester Jan Rijpstra.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek