Steeds meer natuurvriendelijke oevers

Steeds meer natuurvriendelijke oevers
© Archieffoto Dick Hogewoning
Regio

Steile oevers maken steeds vaker plaats voor glooiende natuurvriendelijke oevers. Het hoogheemraadschap van Rijnland kreeg dit voorjaar twee keer zoveel subsidieaanvragen voor natuurvriendelijke oevers binnen als het jaar ervoor.

,,Vroeger was alles strak, op een bepaald moment kwam er een kentering’’, zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap. De afgelopen decennia is er meer milieubewustzijn bij mensen en dat ziet het hoogheemraadschap terug in de subsidieaanvragen voor natuurvriendelijke oevers. ,,Deze zijn in de loop der jaren flink toegenomen.’’

Sinds 2010 bieden ze oevereigenaren, zowel particulieren als bedrijven, een subsidie aan van 65 euro per meter. De bestaande steile oever moet dan worden vergraven tot een flauw talud. Door de geleidelijke overgang van water naar land krijgen planten en dieren meer de ruimte. Binnen Rijnland ligt nu zo’n 220 kilometer aan natuurvriendelijke oevers.

De subsidie moest voor 1 mei worden aangevraagd. Het hoogheemraadschap moet nog beoordelen of de aanvragen aan de eisen voldoen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.