Klachten over vastgeketende uil op Leidse braderie

Klachten over vastgeketende uil op Leidse braderie
Uilenshow op de Luifelbaan.
© Foto LD
Leiden

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat roofvogelshows in Leiden verboden moeten worden. Dit naar aanleiding van de braderie tijdens Bevrijdingsdag op de Luifelbaan, waar bezoekers met een grote, geketende uil op de foto konden. De standhouder had ook enkele kleine roofvogels bij zich die met aan touwtje aan een blokje hout waren gebonden.

Dat vindt de PvdD allemaal ongepast. Want het op deze manier gebruiken van roofvogels is ’een ernstige aantastingen van het dierenwelzijn’, zo staat in een brief aan het stadsbestuur.

De vogels kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen, hun bewegingsvrijheid wordt ingeperkt en ze worden door veel drukte en kabaal omringd. Verder kunnen uilen als nachtdieren niet goed tegen veel daglicht, zo somt de PvdD op.

Bij de dierenpartij zijn verschillende klachten binnengekomen over de braderie. Van Leidenaars die ’het niet meer van deze tijd vinden om dieren ter vermaak van mensen tentoon te stellen’, zo schrijft fractievoorzitter Dick de Vos.

Hij wil weten of de gemeente vooraf wist van de aanwezigheid van de roofvogels, nabij het Vijf Meiplein. Verder vraagt hij zich af of een vergunning nodig was en of de dieren zijn gekeurd.

In Leiderdorp had onlangs ook een roofvogeltentoonstelling plaats, in tuincentrum Ranzijn. Die bleek niet illegaal te zijn omdat het om een officiële valkenier ging die enkele dieren mee had genomen, en omdat de show op privé-grond werd gehouden.

Toch heeft een aantal gemeenten dergelijke activiteiten als ’ongewenst’ bestempeld. De PvdD wil dat Leiden dat ook gaat doen.

Meer nieuws uit Leiden