Meer klachten over Valkenburgseweg

Binnert Glastra
Leiden

Bewoners van de Valkenburgseweg in Leiden zeggen dat er meer mis is dan alleen de inrichting van het kruispunt van deze weg met de Ommedijkseweg. ,,De weginrichting is totaal niet geschikt voor vrachtwagens’’, meent André Lunsingh. Niet bij het kruispunt maar ook niet verderop op de Valkenburgseweg.’’ Hij doelt onder meer op de krappe haakse bocht in de weg. ,,Vrachtverkeer moet beide rijbanen gebruiken om de bocht te nemen, met alle gevolgen van dien.’’

Hij reageert op berichten dat de weginrichting bij de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt, net een paar weken in gebruik, niet deugt. De rijstrook voor rechtsafslaand verkeer is zo krap dat vrachtwagens er op de rijbaan voor rechtdoorgaand verkeer gaan staan. Maar ook verderop, richting Valkenburg, is het volgens Lunsingh hoog tijd dat er maatregelen worden genomen.

,,Omwonenden klagen al langer over de onveilige situatie’’, aldus Lunsingh. Het harde rijden is volgens hem niet alleen onveilig maar bezorgt de bewoners ook veel overlast: het denderende verkeer zorgt voor trillingen en voor schade aan de woningen. Hij woont zelf in een Rijksmonument en ziet met lede ogen toe hoe de scheuren in de muren springen. Buiten dat, verstoort het voorbijrazende verkeer de nachtrust, zegt hij.

Bocht

Lunsingh dringt aan op een andere weginrichting. ,,Het rechte stuk van de Valkenburgseweg (vanaf het viaduct bij de A44 tot aan de bocht) nodigt uit om hard te rijden. En dan is er ineens die bocht, die alleen veilig genomen kan worden als je dertig rijdt en vervolgens kom je stil te staan bij het verkeerslicht’’, meldt hij. ,,Wij hebben de gemeente Leiden voorgesteld om de weginrichting te veranderen, zodat de snelheid eruit gaat en men veilig de bocht kan nemen en kan reageren als ineens een tegemoetkomende vrachtwagen twee rijbanen moet gebruiken. Ons voorbeeld is de wegindeling van de Leidseweg in Voorschoten.’’

Kort gezegd komt het er op neer dat de bewoners een wegversmalling voorstellen. Ook zou de gemeente de maximum snelheid moeten verlagen naar dertig kilometer per uur. Verder vragen de bewoners om maatregelen om doorgaand vrachtverkeer te weren. De Valkenburgseweg wordt - zeggen ze - vaak door vrachtwagenchauffeurs gebruikt als sluiproute naar de A44. ,,Uit gewoonte, of omdat het korter is. Het zou beter zijn als vrachtverkeer direct vanaf de N206 naar de A44 geleid wordt via het knooppunt Leiden West.’’

Drukker

Uit een eerdere telling van de gemeente bleek dat acht- tot negenhonderd vrachtwagens per week de smalle Valkenburgseweg passeren. Volgens de bewoners is het sinds dat onderzoek alleen maar drukker geworden. ,,De meeste vrachtwagens zijn geen bestemmingsverkeer’’, meent Lunsingh.

Hij zegt dat hij en zijn buren tot nu toe geen gehoor kregen bij de gemeente Leiden. ,,Veel ambtenaren van de gemeente Leiden van vele afdelingen (Verkeer en vervoer, Bouwen & wonen, Erfgoed) zijn op de hoogte, maar wijzen allemaal naar elkaar en niemand neemt de verantwoordelijkheid. De politiek komt pas in actie als er slachtoffers vallen, een visie is er niet’’, vindt hij. ,,De gemeente moet begrijpen dat een slechte weginrichting slecht blijft, als je er alleen een beetje aan schaaft.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.