'Burgemeester moet bemiddelen in conflict Het Dok en gemeente'

Aad Rietveld
Oegstgeest

De Oegstgeester politiek wil dat waarnemend burgemeester Jan Waaijer gaat bemiddelen in het zich verhardende conflict tussen de gebruikers van brede school Het Dok in Nieuw Rhijngeest en de gemeente. De school wil dat een doorgaande weg met zestig parkeerplaatsen verder van de school af wordt gelegd. Wethouder Jos Roeffen zegt niets te kunnen veranderen aan het plan, omdat dan het contract van de VOF Nieuw Rhijngeest, waarin gemeente en projectontwikkelaar Bouwfonds samenwerken, geschonden zou worden.

Geen van beiden gaf donderdagavond in de commissie Ruimte van de gemeente een duimbreed toe. Schooldirecteur Van Iersel zei dat het plan voor de omgeving van de school tijdens het ontwerpen 'stiekem' steeds een beetje werd veranderd en dat naar de inbreng van de school nooit is geluisterd. Met de weg vlak langs de ene kant van de nieuwe school en een waterpartij achter een haag aan de andere kant - ,,waar wij vanuit de school geen toezicht op kunnen houden'' - zou de situatie straks onoverzichtelijk en gevaarlijk zijn. De houding van de gemeente noemde hij 'onfatsoenlijk'.

Wethouder Roeffen op zijn beurt betoogde dat de school in een stuurgroep met de uitgangspunten van het plan akkoord is gegaan, dat er 'binnen de grenzen van het mogelijke' wel is geluisterd en dat de school 'onjuiste informatie verstrekt'. Dat noemde hij teleurstellend en kwalijk.

Het Dok heeft, zei Van Iersel, 'een kanon in stelling gebracht' door een officieel bezwaar in te dienen tegen de vaststelling van het inrichtingsplan, in een WOB-verzoek allerlei stukken op te eisen en te dreigen met een gang naar de rechter. En er komt meer, zei de schooldirecteur. ,,Er zullen ouderinitiatieven komen en wij gaan zelf het Bouwfonds benaderen.''

Van Iersel beschuldigde de wethouder van het 'verdraaien van de feiten'. Roeffen op zijn beurt veronderstelde dat de ouders straks boos zijn, omdat zij 'al dan niet zijn opgejut' door de school, die op 'hoge toon' beschuldigingen uit.

De raadsleden zaten erbij en keken ernaar en zeiden de een na de ander dat zij 'in de war' waren en de zaak, waarover weinig op papier lijkt te staan, niet kunnen beoordelen. Op een gang naar de rechter zit niemand te wachten. Bemiddeling door de burgemeester zou misschien soelaas kunnen bieden.

Volgens Van Iersel is bemiddeling alleen zinvol als de gemeente bereid is om te bewegen. En Volgens Roeffen zit dat er niet in. ,,Een contract is een contract. Als u dat opzegt, dan stappen wij op dat moment met de ontwikkelingen. En daar hangt een prijskaartje aan.''

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.