Coalitieakkoord: Voorschoten blijft zelfstandig

De makers van het coalitieakkoord: Hans Rasch (ONS), Bianca Bremer (ONS), formateur Helma Neppérus, Nanning Mol (VVD), Inge Nieuwenhuizen (VVD), Eppe Beimers (CDA), Esmee van Herk (CDA) en René Zoetemelk (CDA).

Marieta Kroft
Voorschoten

Voorschoten is en blijft ook de komende vier jaar zelfstandig. De ambtelijke samenwerking met de Leidse regio en de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg wordt nog intensiever, maar een fusie is uitgesloten.

Dat schrijven de drie coalitiepartijen VVD, ONS en CDA in hun gisteren gepresenteerde akkoord 2014-2018.De drie lijsttrekkers, Inge Nieuwenhuizen (VVD), Bianca Bremer (ONS) en Esmee van Herk (CDA) zijn trots op het resultaat van een paar weken intensief samenwerken waarbij de discussies soms hoog opliepen. ,,Ook de oppositie zal zich in het akkoord herkennen'', merkt Bremer op.

Als voorbeeld noemt ze onder meer het behoud van de voorzieningen als de bibliotheek en het zwembad, veiligheid en duurzaamheid.De titel van het akkoord is 'Vertrouwen in mensen, verbinden van krachten'. Hij verwijst naar de veranderingen die op de gemeenten afkomen. Ze krijgen meer taken van het rijk op het gebied van zorg, maar ze moeten het met een kwart minder budget doen dan de landelijke overheid deed. ,,We moeten dus slim zijn en vertrouwen op de inzet en de creativiteit van onze inwoners en ondernemers'', licht Nieuwenhuizen toe.

Iedereen doet mee

Voorschoten kende de afgelopen jaren al diverse succesvolle voorbeelden van burgerinitiatief, zoals bij de Rijnlandroute, de inzet voor jongeren met autisme door de stichtingen Jansland en Voorschot en de besluitvorming rond de herinrichting van de Vlietwijk. Dergelijke initiatieven nemen de komende jaren alleen maar toe, als het aan de coalitiepartners ligt. ,,In Voorschoten doet iedereen mee.''

Uitgangspunt blijft dat de onroerend zaakbelasting de komende jaren niet meer stijgt dan met een inflatiecorrectie. Voorschoten wil al zijn taken uitvoeren binnen het budget dat ervoor is. Maar als er onverwacht veel beroep wordt gedaan op de zorg, dan sluit de gemeente niet uit dat de huizenbelasting omhoog gaat.

Klimaat

Monique Lamers van oppositiepartij GroenLinks geeft in een eerste reactie aan vooral maatregelen op het gebied van duurzaamheid en het klimaat te missen. ,,Waar ik wel blij mee ben is dat het akkoord er een is op hoofdlijnen. Het is niet dichtgetimmerd dus.''Portefeuilles In de loop van volgende week worden de drie wethouders geïnstalleerd. De portefeuilleverdeling is al wel bekend. Inge Nieuwenhuizen krijgt de zorgtaken met uitzondering van de jeugd. Verder is ze verantwoordelijk voor de werkgelegenheid, arbeidsintegratie en economie. Bianca Bremer krijgt de jeugdzorg, wonen, ruimtelijke ordening en Vlietwijk onder haar hoede. CDA'er Eppe Beimers, die van het Wassenaarse pluche overstapt naar Voorschoten, wordt verantwoordelijk voor de financiën, verkeer en milieu.Burgemeester Jeroen Staatsen houdt de portefeuilles veiligheid, openbare orde en ICT.

Andere plannen

* De leegstand in het centrum wordt aangepakt

* Er komen minder regels en de procedures worden eenvoudiger

* Het aantal wijkagenten gaat van drie naar vijf

* Subsidies worden ingezet om de aansluiting tussen het jongerenwerk en de sportverenigingen te intensiveren

* Geen nieuwe wegen, bestaande wegen worden goed onderhouden

* Het onderhoud van de openbare ruimte blijft op niveau

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.