Geen aparte status voor Leidse hofjes

Loman Leefmans
Leiden

De Leidse hofjes moeten, net als alle andere sociale woningen, gewoon de door Den Haag opgelegde extra belasting betalen. Dat deze zogenoemde ’verhuurdersheffing’ mogelijk te koste gaat van het onderhoud aan de unieke hofjes, moet nog maar blijken. Het stadsbestuur is in ieder geval niet van plan om de heffing te compenseren voor de stichtingen die de hofjes bestieren en bewoners die ze bevolken.

Raadslid Joost Bleijie (CDA) maakt zich zorgen over de gevolgen van de heffing op het onderhoud van de hofjes. Daarom stelde hij het stadsbestuur er vragen over.

Volgens Bleijie is het doorrekenen van de heffing aan de huurders geen optie: het zou de bewoners hard treffen en een huurverhoging gaat in tegen het charitatieve doel van de hofjesstichtingen.

Dus, vreest Bleijie, zal de heffing uit de onderhoudspot worden betaald, met verval als meest gevreesde consequentie. Ziet het stadsbestuur, gezien de historische waarde van de hofjes voor de stad, geen mogelijkheden de heffing voor de stichtingen op te vangen?

Boot af

Burgemeester en wethouders houden de boot af. De suggestie om de hofjes minder onroerende zaakbelasting te laten betalen, zodat ook de verhuurdersheffing lager uitvalt, vindt geen gehoor. Het staat de gemeente niet vrij om van geldende regelgeving af te wijken. Het stadsbestuur wil evenmin de heffing, opgelegd door Den Haag, compenseren. Het is aan de stichtingen zelf om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van de heffing voor de hofjes zijn.

En ook de grootste vrees van Bleijie, dat de hofjes commercieel worden uitgebaat, wil de gemeente niet wegnemen. ,,Mogelijk gevolg van de verhuurdersheffing is dat de hofjes wellicht eerder richting de vrije huursector bewegen, al zullen er ook hofjes zijn die het sociale segment van oudsher niet graag verlaten.’’ En daar zit voor de CDA’er de pijn.

,,Dit college legt cultureel en historisch erfgoed langs een economische lat.’’ Hij had meer historisch besef bij dit stadsbestuur gehoopt aan te treffen. ,,We zijn geen openluchtmuseum, maar er zijn ook grenzen”, stelt Bleijie. Hij hoopt het college ervan te overtuigen die ook te respecteren.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.