Groot Hoogwaak wil thuishulp stoppen

Peter van der Hulst
Noordwijk

Groot Hoogwaak overweegt te stoppen met het bieden van hulp bij huishouding. Door de lage vergoedingen wordt jaarlijks een ton verlies geleden. Een situatie die niet voort kan duren, zei directeur Mania Hoogendoorn tijdens een raadssessie.

Groot Hoogwaak is in Noordwijk een van de grote spelers op de markt van thuishulp. Van de 450 mensen die worden geholpen bij de huishouding staan er 270 op de lijst van de zorginstelling, die in veel gevallen ook andere zorg van Groot Hoogwaak krijgen aangeboden.

Activite en het in surseance van betaling verkerende TSN zijn andere grote spelers in de badplaats. Valt TSN om en haakt ook Groot Hoogwaak af, dan valt er een groot gat. Wethouder Marie José Fles wijst er op dat, volgens eerder gemaakte afspraken, dan andere organisaties het werk overnemen.

De problemen in de hulp bij huishouding zijn groot. Marktwerking leidt ertoe dat zorginstellingen steeds lagere biedingen doen om maar van opdrachten verzekerd te blijven. Het loon voor medewerkers komt daardoor zwaar onder druk te staan.

Zo liet Hoogendoorn weten dat in 2008 nog een uurtarief van 24,50 euro gold, een bedrag dat nu is gezakt naar gemiddeld 18,50 euro. ,,Jaarlijks leidt dat tot een verlies van een ton. Wij kunnen zo niet meer doorgaan’’, aldus Hoogendoorn. Voor een gezonde bedrijfsvoering is 22,50 euro nodig.

Stopt Groot Hoogwaak met de hulp bij huishouding dan heeft dat directe consequenties voor de ongeveer zeventig medewerkers. Door de cliëntenraad van de instelling werd ook gewezen op de gevolgen als de voor de mensen betrouwbare hulp verdwijnt. Dat zou kunnen leiden tot vereenzaming, vervuiling en geestelijke achteruitgang.

Fles wil voor 1 maart met een voorstel komen hoe de problemen in Noordwijk aan te pakken. Financiële steun aan Groot Hoogwaak is niet toegestaan. Wel wil Fles kijken of het systeem van toewijzing van hulp anders kan. Nu gebeurt dat nog via een veiling.

Selectie vindt plaats op basis van kwaliteit en prijs, waarbij voor tachtig procent rekening wordt gehouden met de voorkeur van een klant. De vergoeding zou omhoog kunnen als bij de toewijzing van thuishulp volledig wordt uitgegaan van de klantvoorkeur voor een specifieke aanbieder.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.