De bel gaat voor het nieuwe Huis van het Onderwijs in Leiderdorp

Loman Leefmans
Leiderdorp

Het Huis van het Onderwijs. Dat is de naam van het kantoorgebouw waarin de afgelopen maanden zeven uiteenlopende onderwijsinstanties uit Leiden en omstreken bij elkaar zijn gaan zitten. Dat is efficiënt en effectief en ’het kan de samenwerking versimpelen’, schrijft mede-initiatiefnemer Marton de Pindt.

De zeven organisaties waaronder ProoLeiden, OBSG en SSOL zochten al geruime tijd naar een plek ’om samen te kantoren.’ Korte lijntjes, één computersysteem en gedeelde huisvestingskosten waren zo wat voor de hand liggende voordelen.

De zoektocht naar geschikte werkruimte daarvoor, had aanvankelijk alleen binnen Leiden plaats. Uiteindelijk werd de blik ook daarbuiten gericht en viel de keuze op een kantoorgebouw naast de meubelboulevard in Leiderdorp.

,,Het was goed bereikbaar, we konden er snel gebruik van maken, het bracht weinig verbouwingskosten met zich mee en we hadden jeugdzorginstelling Cardea als onderbuur’’, aldus De Pindt, directeur van ProoLeiden.

Bekend is ook al dat de Stichting Peuterspeelzalen Leiden zich binnenkort als achtste aansluit. Dat octet bestaat hoofdzakelijk uit openbare organisaties voor middelbaar-, basis- en speciaal onderwijs.

Zou het niet beter zijn als ook de confessionelen en het hoger onderwijs zich aansluiten?

De Pindt: ,,De verdere ontwikkeling van het Huis van het Onderwijs staat in verbinding met de ontwikkeling van het Leids Educational Fieldlab, een project van de gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit en het Leidse scholenveld. Het zou mooi zijn om met beide initiatieven, op termijn, een werk- en ontmoetingsplek te ontwikkelen.’’

Het geheel aan verhuizingen zorgt in Leiderdorp in ieder geval nog voor extra kosten. Omdat het bestuursbureau van de Leo Kannerschool ook in het Huis zit en een pand aan de Touwbaan verlaat, worden daar nieuwe lokalen gemaakt. Daar moet de gemeente 168.000 euro aan spenderen.

Het trio wethouders Paul Dirkse (Leiden), Jeff Gardeniers en Angelique Beekhuizen (beiden Leiderdorp) openen donderdag (28 juni) het Huis van het Onderwijs aan de Elisabethhof 21.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.