Plan Lammenschansweg is ’te dol’

Plan Lammenschansweg is ’te dol’
Leiden

De Lammenschansweg versmallen waardoor in de huidige bermen ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe woningen. De Leidse bouwwethouder Paul Laudy (VVD) vindt het dat door de provincie Zuid-Holland gepresenteerde plan ’iets te dol’. ,,Het is goed dat de provincie met ons meedenkt, maar dit is gewoon een slecht idee.’’

De Randstad heeft de komende jaren veel extra woningen nodig. In Leiden alleen al betreft het duizenden huizen, appartementen en studentenkamers, ook al gaat het om een van de meest dichtbebouwde en dichtbevolkte steden van het land.

Laudy en zijn ambtenarenkorps hebben voor die zogeheten ’verdichting’ vooral het oog laten vallen op het zuidwestelijk deel van Leiden. Zo komt er lángs de Lammenschansweg en direct naast de spoorbaan een enorm nieuw wooncomplex te staan. Dat draagt de voorlopige naam De Ananas en bestaat uit 430 appartementen.

Als de Ananas eenmaal is volgroeid zijn hoogstwaarschijnlijk aanpassingen aan de Lammenschansweg nodig. Want de circa 800 nieuwe bewoners hebben ook auto’s waarmee ze van en naar hun nieuwe onderkomen rijden.

Het is niet bekend of de provincie van dat specifieke plan op de hoogte is. In een eerder deze week verschenen rapport staat in ieder geval dat de voorname Leidse uitvalsweg best wat smaller kan. Want twee ventwegen, twee deels dubbele rijbanen en enkele brede bermen is te samen wel wat veel van het goede.

Als de rijbanen wat opschuiven en meer verkeer via onder meer de Kanaalweg wordt geleid, ontstaat op de huidige Lammenschansweg ruimte voor nog meer nieuwe woningen.

,,Het is duidelijk dat de provincie niet goed naar de bestaande verkeerssituatie heeft gekeken’’, concludeert Yvonne Jansen, bestuurslid van buurtvereniging Cronestein.

,,Want de Lammenschansweg ís nu al een drukke weg, zeker als daar nog eens huizen bijkomen. Een extra rijtje woningen zou misschien nog wel kunnen, maar het versmallen van de Lammenschansweg, dat kan écht niet.’’

Sterker nog, een voorname oorzaak van de dagelijkse drukte op de Lammenschansweg wordt uitgerekend door de provincie veroorzaakt.

Maatregelen om het verkeer beter te regelen op provinciale eigendommen zoals het drukke Lammenschansplein en Europaweg blijven al jaren uit.

Ook weigert Zuid-Holland om de Lammebrug gesloten te houden voor scheepvaart, op momenten dat er op de omliggende wegen stadsfiles staan. ,,Ik kan me echt niet voorstellen hoe de provincie een smallere Lammenschansweg voor zich ziet’’, aldus Jansen.

Laudy ziet dat ook niet voor zich. ,,Doordat er ook bij de Lammenschansdriehoek kantoren worden omgezet in woningen, wordt de Lammenschansweg in de toekomst nóg belangrijker als uitvalsweg van Leiden. Het is prima dat de provincie out of the box iets roept, maar hier wordt echt de verkeerde conclusie getrokken. Dit gaat echt niet gebeuren.’’

Meer nieuws uit Leiden