Onbegrip over bezuiniging op districtsraden

leiden

De kloof tussen overheid en burger wordt alleen maar groter als de 10 districtsraden in 2012 worden afgeschaft. Die waarschuwing kregen de leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van diverse wijkbestuurders tijdens een vergadering over voorgenomen bezuinigingen over 2012.

De voorgenomen bezuiniging van 540.000 euro is des te curieuzer omdat in alle verkiezingsprogramma's van de Leidse politieke partijen staat dat er meer betrokkenheid van burgers bij de politiek moet komen. Ook zou de voorgenomen opheffing niet door het college met de betrokkenen zijn besproken. ,,Er is onvrede bij de burgers over de politiek. De burgers voelen zich niet gehoord. Als ze zich gaan verzetten dan ben je nog veel verder van huis. Dat leidt tot protest en lange en kostbare bezwaarprocedures'', zo verwoordde

Gosse Offringa van de districtsraad Binnenstad Noord de gevoelens. ,,Er zijn nu heldere aanspreekpunten binnen de gemeente. Bij het verdwijnen van de districtsraden wordt de communicatie een nog grotere horde. Zeker bij grote projecten die in de toekomst op het programma staan.''

Hij kreeg bijval van Kees den Herder voorzitter van wijkvereniging Leefbaar Zuidwest. ,,Districtsraden zijn geen doel maar een middel om burgers te laten meepraten over dingen in hun wijk die grote gevolgen hebben. We willen niet regeren maar wel bijdragen. De politiek ondersteunen. Laat die gratis ervaring en deskundigheid niet liggen zonder alternatief. We horen vaak ‘ze doen maar wat op het stadhuis.''

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.