Meer rechten huurders sloophuizen

Erna Straatsma
Leiden

Zogeheten stadsvernieuwingsurgenten verliezen nu hun opgebouwde inschrijftijd bij het aanvaarden van een nieuwe woning en hebben geen terugkeergarantie meer.

Ook is de zogeheten ’spijtoptantenregeling’ vervallen, die huurders het recht gaf om binnen een jaar na verhuizing naar een andere wijk alsnog met ’urgentie’ terug te keren naar de oude woonwijk.

Op advies van een regionale ’urgentiecommissie’ repareert regiobestuur Holland Rijnland de huisvestingsverordening op korte termijn. De commissie stelt dat het verlies van rechten van bewoners van sloophuizen een goede doorstroming in stadsvernieuwingswijken belemmert. Snelle bijsturing is nodig omdat enkele woningcorporaties nog dit jaar gaan beginnen met herstructureringsprojecten.

Het voorstel is nu om stadsvernieuwingsurgenten hun inschrijftijd bij aanvaarding van een nieuwe woning te laten behouden. Ook komt er een aangepaste ’rangordebepaling’ in de toewijzing van huizen aan huurders die voor sloop moeten wijken. ,,Dat gaat sowieso gebeuren’’, zegt een woordvoerder van Holland Rijnland. ,,Het is nooit onze bedoeling geweest dat de positie van stadsvernieuwingsurgenten slechter zou worden door de nieuwe huisvestingsverordening.’’

Of de terugkeergarantie in ere wordt hersteld, is nog een punt van discussie. ,,Die terugkeergarantie kun je ook goed via de woningcorporaties regelen, dachten wij’’, zegt de Holland Rijnland-woordvoerder. In de praktijk bleken heel weinig huurders gebruik te maken van dit recht. De urgentiecommissie denkt echter dat een op schrift gestelde terugkeergarantie toch voordelen biedt, omdat dit ’drempelverlagend’ werkt bij verhuisplannen.

Spijt

Ook de gesneuvelde spijtoptantenregeling wordt opnieuw bekeken. ,,Van die regeling werd nóg minder gebruik gemaakt dan van de terugkeergarantieregeling. Letterlijk een handvol huurders heeft zich hier de afgelopen vijf jaar op beroepen.’’

Met ingang van april zijn de regels voor woonruimteverdeling aangepast vanwege samenvoeging van twee systemen, in de Rijnstreek (Woonmarkt Rijnstreek) en de rest van Holland Rijnland (Woonzicht). Ze zijn opgegaan in het nieuwe gezamenlijk systeem, Woningnet Holland Rijnland (www.woningnet.info). Woningzoekenden uit veertien gemeenten in Holland Rijnland kunnen nu overal in het gebied op zoek naar geschikte woonruimte.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.