Onrust Noordwijkse School houdt aan

Onrust Noordwijkse School houdt aan

Onrust Noordwijkse School houdt aan© ANP/Koen Suyk

Redactie Leidsch Dagblad
Noordwijk

Verschillende ouders overwegen hun kind van de Noordwijkse School te halen. Ze zijn het zat dat de leiding gemaakte afspraken niet nakomt en geen inzicht geeft in de financiële situatie.

Uit een eerder uitgelekte analyse over de periode van januari 2011 tot half juni 2012 bleek al dat de problemen bij de school groot zijn. Daarin werd gesteld dat sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling en er niet transparant en open wordt gecommuniceerd naar ouders en medezeggenschapsraad (MR). De school zou in kampen zijn verdeeld en alle vormen van een slagveld hebben. Zo is er een grote groep ouders die tevreden is over de onderwijsinstelling. Volgens verontruste ouders komt dat doordat zij onwetend zijn over de problemen die er spelen. De MR moest nieuwe verkiezingen uitschrijven nadat twee leden waren opgestapt. Het adviesorgaan zou niet worden geïnformeerd. Bovendien werd afscheid genomen van Frum van Egmond, grondlegger van de Noordwijkse Methode, en haar stichting. Volgens die methode krijgen kinderen regulier les in vakken als taal en rekenen. In de middag zouden vakleerkrachten in zogeheten ateliers onderwijs moeten geven in vakken als biologie, theater, aardrijkskunde en techniek. De afgelopen maanden is er bemiddeld tussen Van Egmond en de schoolleiding om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Die gesprekken zijn mislukt. Met de al lange tijd levende klachten wordt volgens verontruste ouders nog steeds niets gedaan.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.