Universiteit gaat ’matchen’

Wilfred Simons
Leiden

De Universiteit Leiden gaat alle nieuwe eerstejaars verplichten tot een studiekeuzecheck. Met ’verplichte matching’ wil zij bereiken dat studenten vooraf een beter beeld hebben van de studie, uitval tegengaan en voorkomen dat ongeschikte studenten zich aanmelden. Volgens vice-rector Hester Bijl gaat het bij matching ’echt niet om selectie’. Studenten die een studie wordt afgeraden, mogen toch beginnen.

Sommige universitaire opleidingen doen sinds 2014 aan matching, op vrijwillige basis. Ze kunnen aankomende eerstejaars vragen om een motivatiebrief te sturen, een vragenlijst in te vullen, een dagje te komen proefstuderen of vooraf een wetenschappelijk artikel te lezen. Daarmee hopen ze dat studenten beter weten waar ze aan beginnen en ook op een hoger studierendement. Als de opleidingen op basis van de matchingsresultaten betwijfelen of een eerstejaars de studie kan voltooien, kunnen de studieadviseurs hem of haar uitnodigen voor een gesprek. De opleiding kan aankomende studenten afraden om eraan te beginnen, of juist extra hulp en voorzieningen aanbieden.

Matching is iets anders dan ’decentrale selectie’. Opleidingen die een maximum aantal inschrijvingen hebben, zoals Geneeskunde (315) en Rechten (710), mogen studenten uitkiezen op basis van cijfers, motivatiebrieven of toetsen. Bij matching gaat het om opleidingen die geen bovengrens hebben ingesteld.

De Universiteitsraad boog zich afgelopen week over de aanvraag van twee faculteiten, die ’pilots verplichte matching’ willen starten voor het studiejaar 2018-2019. Ze doen het om verschillende redenen. Zo hoopt de faculteit Sociale Wetenschappen dat zij met matching de onstuimige groei van de opleiding International Relations and Organizations in Den Haag wat kunnen intomen. De faculteit rekende bij aanvang op 150 eerstejaars per jaar, maar ’de prognoses laten zien dat er hoogstwaarschijnlijk sprake zal zijn van minstens een verdubbeling van dat aantal’. 500 Eerstejaars lijkt geen overdreven verwachting.

Daarentegen wil de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen met behulp van matching iets doen aan het grote aantal negatieve ’bindende studie-adviezen’: van de 107 eerstejaars natuurkundestudenten bijvoorbeeld die in september aan de opleiding begonnen, hadden er in januari al 39 een voorlopig negatief advies. ’Verrassend veel’ studenten haalden niet één studiepunt. ,,Deze studenten zouden niet aan de studie moeten beginnen’’, schrijft vice-decaan Han de Winde aan vice-rector Bijl. ,,Het zijn vooral deze studenten die wij willen ontmoedigen met verplichte matching.’’

De Universiteitsraad mopperde dat de universiteit niet ’pilot op pilot op pilot’ moet stapelen als ze binnen enkele jaren, mogelijk in 2020, met verplichte matching voor de héle universiteit komt. Dat begrijpt Bijl, maar ze wil de experimenten nu toch toestaan. ,,Anders doen we onszelfs te kort.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.