Belastingstijging door verhoging precario

Erna Straatsma
Teylingen

Burgemeester en wethouders van Teylingen willen het metertarief op ondergrondse leidingen van nutsbedrijven volgend jaar verhogen van 2,19 naar 3,34 euro. Dit heeft gevolgen voor de tarieven van Dunea (water) en Liander (elektriciteit & gas) Vanavond beslist de gemeenteraad over de voorgestelde belastingverhoging, tijdens de behandeling van de Kadernota 2015-2018.

Waterbedrijf Dunea berekent de precariobelasting rechtstreeks door aan alle verbruiksadressen in Teylingen. De gemeente verwacht dat het precariotarief op de rekening naar 42 euro stijgt. Dit jaar betalen Teylingse huishoudens 27 euro aan doorberekende leidingentax.

Liander verdeelt de lastenstijging, van welke gemeente dan ook, over alle klanten. Dat betekent dat Teylingers ook meebetalen aan belastingverhogingen die andere gemeenten doorvoeren. ,,Wij hanteren één tarief voor al onze klanten’’, zegt een woordvoerder van Liander.

Het energiebedrijf maakt zich zorgen over de toenemende lastendruk. Vorig jaar zijn de kosten voor precariobelasting met 38 procent toegenomen, tot 59 miljoen euro. Een ’ongekend hoge’ stijging, zo staat in het jaarverslag over 2013. ,,Het is voor ons een punt van grote zorg’’, zegt een woordvoerder. ,,Steeds meer gemeenten heffen precariobelasting en verhogen hun tarieven. Dat drukt enorm op onze kosten.’’

B en W van Teylingen stellen dat zij nu het laagste precariotarief in de Bollenstreek hebben. Vijf buurgemeenten hebben de tarieven dit jaar verhoogd. Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Noordwijk hanteren een metertarief van 3,34 euro (Noordwijkerhout brengt 52 euro in rekening voor de eerste twintig meter). Oegstgeest brengt 3,40 euro per meter in rekening. Katwijk berekent 2,34 per meter en 4,44 euro voor de eerste twintig meter.

Het Teylingse college van VVD, D66 en CDA s geen voorstander van belastingverhoging, maar maakt een uitzondering op de precariobelasting. De voorgenomen tariefsstijging levert de gemeente 900.000 euro op.

Samen met een reeks kleine besparingen, die ruim een half miljoen euro opleveren, moet dit de Teylingse financiën de komende tijd op orde houden.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.