Oegstgeest zoekt naar miljoenen

Wethouder financiën Marien den Boer. Archieffoto

Binnert Glastra
Oegstgeest

Oegstgeestenaren en hun gemeenteraad krijgen dit jaar meer te zeggen over de gemeentelijke begroting. Dat blijkt uit de Perspectiefnota 2014-2018 die burgemeester en wethouders dinsdagmiddag bekendmaakten. In plaats van zelf bezuinigingsvoorstellen aan de raad voor te leggen, de traditionele route, willen B en W eerst een dialoog aangaan om te ontdekken welke manier van snijden op de meeste steun kan rekenen.

Dat er gesneden moet worden, staat vast. Oegstgeest moet de komende jaren nog miljoenen euro’s vinden, van 9 ton volgend jaar tot 1,8 miljoen euro per jaar vanaf 2018. Minstens. Want tegelijkertijd moeten er meer en betere ambtenaren komen (’de kwaliteit is door het ijs gezakt’) en hevelt het rijk allerlei taken over zonder dat daar genoeg geld bij zit om ze één op één over te nemen, en daalt de algemene uitkering van het rijk aan Oegstgeest. Wat dat allemaal gaat kosten, is nog niet duidelijk.

Koers

Hoewel bij de oppositie al kritiek te horen is over de visieloosheid van het college B en W, is het er zelf juist best wel trots op. De tijden zijn veranderd. De samenleving is actiever, mondiger en sneller geworden. B en W willen de komende maanden graag gebruiken om te polsen welke ideeën Oegstgeestenaren zelf hebben, en met de gemeenteraad een ’fundamentele discussie’ voeren over de te volgen koers. In november moet de begroting rond zijn. Voor de gesprekken wordt, gespreid over drie jaar, 280.000 euro uitgetrokken.

Ernst

De raad bepaalt 3 juli of het college moet besluiten dat het plan nog accorderen. De raad buigt zich 3 juli over dat voorstel. ,,We willen laten zien wat de ernst van de situatie is, en dat het niet alleen het probleem van het college is. Maar vooral willen we kijken of er in de samenleving ideeën zijn die we kunnen gebruiken. 3 Juli zullen we zien of de raad het daarmee eens is’’, zegt wethouder Marien den Boer (CDA, financiën). Zo niet, dan niet. ,,Dan is dat het perspectief dat ze ons meegeven.’’

Er ligt al eenmalig 850.000 euro op de plank, over van vorig jaar. Wat daarmee moet gebeuren, bepaalt de raad morgen. Het college wil het geld nog even opzij zetten.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.