Katwijk investeert in grote projecten

Alieke Hoogenboom
Katwijk

De komende jaren blijft Katwijk flink investeren in grote projecten. In totaal gaat het om een bedrag van 159 miljoen euro. Dat blijkt uit de gemeentelijke meerjarenbegroting 2016-2020. De Westerbaan, vliegkamp Valkenburg, aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), inpassing van de Rijnlandroute, herinrichting van het centrum en het nieuwe zwembad staan op de lijst om aangepakt te worden.

De meeste belastingen, waaronder hondenbelasting, toeristenbelasting en onroerend-zaakbelasting krijgen een inflatiecorrectie van 0,9 procent. De afvalstofheffing gaat omlaag. Een verhoging van de rioolrechten en de precariobelasting op kabels en leidingen levert vijf ton extra op.

De komende jaren trekt Katwijk flink wat geld uit voor het verbeteren van wegen, waaronder de Rijnsburgerweg, Ambachtsweg, Heerenweg en de rotonde bij de Noordwijkerweg.

In de nieuwbouw van de Emmaschool aan de Smidstraat in Rijnsburg wordt anderhalf miljoen geïnvesteerd. De fietsbrug over de Oude Rijn bij de nieuwe woonwijk ’t Duyfrak kost in 2016 en 2017 bij elkaar nog ruim zes miljoen.

De gemeentebegroting laat zien dat Katwijk er tot 2020 op vooruit gaat. Voor 2016 is een overschot van 387.000 euro begroot, in 2020 is dat ruim 1,3 miljoen euro. Het huishoudboekje is daarmee op orde. Daarom wil Katwijk de reservepot aanvullen met één miljoen euro en voor de jaren 2018 tot en met 2020 geld apart zetten om tegenvallers binnen het sociaal domein op te vangen.

Beste dienstverlener

De gemeente Katwijk spreekt de ambitie uit de beste dienstverlener van Nederland te worden, zo staat in een bericht over de meerjarenbegroting. ’Inwoners, bedrijven en instellingen vragen van de gemeente snelle, adequate en betaalbare diensten – of het nou om paspoorten, vergunningen of subsidiebesluiten gaat.’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.