Leiden moet drie keer zo snel werken

leiden

Leidenaars hebben voortaan minder mogelijkheden om bezwaar te maken tegen grote bouwprojecten. Dat besluit de Leidse gemeenteraad waarschijnlijk binnenkort, als gevolg van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Die verplicht gemeenten om de aanvrager van een bouwvergunning voor een groot project binnen een half jaar uitsluitsel te geven. Het Leidse gemiddelde ligt momenteel op anderhalf jaar.

De raadscommissie Ruimte boog zich over het probleem en de waslijst aan mogelijke oplossingen om het Leidse gemiddelde met een heel jaar terug te dringen. De gemeente heeft er belang bij de nieuwe termijn te halen, anders kan het een dure grap worden. De aanvrager krijgt bij overschrijding van de termijn in elk geval 1260 euro en een rechter kan daar nog 15.000 euro bovenop leggen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.