Onderzoek naar wijksportpark in Roomburgerpark

Het Roomburgerpark

Het Roomburgerpark© Archieffoto

Sebastiaan van der Lubben

Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad (CDA, D66, GroenLinks en PvdA) wil een onderzoek naar de mogelijkheid van een wijksportpark in het Roomburgerpark. De hockeyvereniging, de Lorentzschool en bewoners uit de wijk zitten al rond de tafel om zo’n park vorm te geven.

De politiek wil de haalbaarheid van dit plan laten onderzoeken, hopend dat het een alternatief is voor een dreigende verhuizing naar de Vliet. Wethouder Paul Dirkse (Sport en Duurzaamheid, D66) gaat ermee aan de slag.

Aan zo’n haalbaarheidsonderzoek verbinden de partijen wel een aantal voorwaarden. Zo moet het plan financieel haalbaar zijn, mogelijk door co-financiering. Het groen in de wijk mag niet aan sportvelden worden opgeofferd. De wijk moet achter de plannen staan en de maatschappelijke consequenties in het onderzoek worden meegenomen, zoals parkeerplaatsen, verkeersdruk en de -ontsluiting. Belangrijker: het plan moet halverwege 2018 klaar zijn zodat een Kaderbesluit geen vertraging oploopt.

Wethouder Dirkse ontraadde overigens een motie die opriep om het aantal vierkante meter sportveld op zijn minst te behouden. In zijn plannen staat dat er ’voldoende’ vierkante meters moeten overblijven. Een raadsmeerderheid vreest echter dat de formulering van de wethouder onvoldoende bescherming is voor de velden en het stadsbestuur de vrijgekomen ruimte toch aanwijst voor woningbouw. Die motie werd aangenomen; Dirkse zal er ondanks zijn weerwil invulling aan moeten geven. Hij zegde wel toe dat er geen nieuwe kunstgrasvelden met rubberkorreltjes bijkomen. Daarmee honoreerde hij een wens van GroenLinks.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.