Speurtocht naar oude sporen

Archieffoto Hielco Kuipers

Archieffoto Hielco Kuipers

Marieke de Kok
Leiden

Na dit weekeinde beginnen grote archeologische opgravingen rondom het Lakenplein aan de Waardgracht, Oosterkerkstraat en Groenesteeg in Leiden. Volgens archeologen liggen er funderingen van wervershuisjes uit de zeventiende eeuw. In vier weken tijd zullen archeologen de oude funderingen blootleggen, bestuderen en vastleggen, om ze daarna weer te bedekken met een dikke laag grond zodat er gebouwd kan worden.

Begin dit jaar deed IDDS Archeologie uit Noordwijk al onderzoek naar de grond. Er werden proefsleuven gegraven, en daaruit bleek dat oude funderingen nog aanwezig waren. Jarenlang was men juist in de veronderstelling geweest dat die al lang geleden verwijderd waren.

De verwachtingen zijn nu hoog gespannen, vertelt Bart Corver van IDDS. ,,Het gaat om een vrij groot gebied dus we zouden beste eens bijzondere dingen vinden.’’

Gootjes

Corver denkt dan niet alleen aan funderingen, maar ook aan gootjes en kelders. ,,Daarna gaan we nog een niveau dieper. Daar zullen de sporen schaarser zijn, maar we zouden daar middeleeuwse zaken kunnen aantreffen. Resten van kleine houten gebouwtjes, bijvoorbeeld.’’

De archeologen hebben de sporen die ze begin dit jaar vonden, gekoppeld aan een kaart uit 1658. De funderingen komen exact overeen met de bebouwing op die kaart. Op die manier kunnen funderingen die gevonden worden direct gekoppeld worden aan de toenmalige bewoners.

Glas

En daardoor weten de archeologen ook vrijwel zeker dat het om bebouwing uit de zeventiende eeuw gaat. ,,Dat weten we ook doordat we in de proefsleuven aardewerk en glasscherven hebben gevonden die uit deze periode komen.’’

Natuurlijk is er een kans dat de onderzoekers een archeologische topvondst doen, maar die kans is niet zo heel groot. Corver hoopt vooral op ’aspecifieke vondsten’. ,,Dat we bijvoorbeeld ontdekken dat in deze wijk een vorm van industrie was waar we tot nog toe geen weet van hadden.’’

Belangrijk

Na vier weken lang zoeken en graven, gaat het gebied weer dicht. De oude funderingen worden dan verwijderd zodat Portaal er kan bouwen aan nieuwbouwwoningen voor het project ’Het groene Lakenplein’. ,,De resten zullen verloren gaan, dat klopt. Daarom is het zo belangrijk dat we alles goed documenteren, zowel in tekeningen als in foto’s. Op die manier bewaren we die kennis toch.’’

De bebouwing van het Lakenplein loopt geen vertraging op door de opgravingen. Dit komt doordat er in de bouwvak doorgewerkt wordt.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.