Technomavo KTS Voorhout: praktisch leren

Redactie Leidsch Dagblad
voorhout

Vier jaar geleden besloot de vmbo-school KTS in Voorhout haar eigen koers te gaan varen. Ze stopte met het aanbieden van de gemengde leerweg en begon een Technomavo. Dit jaar doen de eerste leerlingen examen.

Directeur Ton de Groot van de KTS (een kleine 700 leerlingen) is geen fan van het Nederlandse onderwijssysteem. ,,We zitten te springen om goed geschoold technisch personeel en toch laten we kinderen die goed kunnen leren alleen theoretische vakken doen. Ik vind dat niet kloppen, iedere leerling moet beroepsgerichte vakken op school krijgen. Ten eerste omdat leerlingen dat leuk vinden, ten tweede omdat we dat nodig hebben in Nederland en ten derde omdat leerlingen dan ook op andere vlakken beter presteren.’’Met deze visie in het achterhoofd richtte hij de Technomavo op, een mavo waar leerlingen vijf uur per week les krijgen in beroepsgerichte vakken: metaal, elektro of bouw, of horeca of bakken. ,,Er bestaat natuurlijk de gemengde leerweg en met dat diploma kun je op het mbo op hetzelfde niveau instromen als na de gewone mavo (vmbo-tl). Maar bij de gemengde leerweg moeten praktijkvakken nog steeds heel theoretisch worden aangeboden. Wij willen dat niet.’’KritiekMaar het idee om een Technomavo te beginnen, kwam niet alleen voort uit idealisme. Het ontstond ook omdat de inspectie kritiek had op de school. ,,Zij vond dat te veel leerlingen op onze school onder hun niveau examen deden. Dat waren leerlingen die bijvoorbeeld op het vmbo-kader zaten terwijl ze mavo/havo-advies kregen op de basisschool. Maar die leerlingen wilden met hun handen bezig zijn en gingen daarom naar de kaderberoepsgerichte opleiding. Met de Technomavo kunnen ze op hun eigen niveau les krijgen.’’ ,,Maar sommige leerlingen hebben hun eigen vakkenpakket. Er is een meisje dat op ’sport’ wil afstuderen en enkele jongens die naar de Instrumentmakersschool willen. Zij hebben een aangepast praktijkprogramma. We proberen altijd te kijken naar wat een kind wil en daar de juiste praktijkvakken bij te vinden.’’Op de andere leerwegen van het vmbo is de vakkeuze minder vrij. ,,Je hebt daar volgens de wet minder speelruimte. Maar je kunt nog steeds kiezen tussen metaal, bouw, elektro en horeca of bakken. Daarnaast kun je plaatsnemen in de sportklas waar je twee uur meer gymles krijgt. En het is mogelijk om bij bepaalde vakken, op een hoger niveau eindexamen te doen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat wij het uiterste uit leerlingen halen.’’Als het aan De Groot ligt, breidt hij zijn onderwijsvisie nog verder uit. ,,Ik merk dat ook op de havo behoefte is aan beroepsgericht onderwijs. Daarom willen wij proberen een Technohavo te gaan opzetten. Maar het zal nog wel even duren voordat die er is. We zitten nog in de opstartfase.’’

Deze school kies je als je:-naar de mavo wilt én praktijkvakken wilt volgen-een school wilt die je helpt de juiste vakken te kiezen

Open dagen:KTS, Leidsevaart 4, Voorhout: dinsdag 21 januari (9-12, 13.30-15.30 en 19-21 uur) en woensdag 22 januari (9-12 uur). De open dagen zijn voor zowel leerlingen als ouders.

Dit is een artikel in een reeks artikelen over scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en omstreken. Leerlingen uit groep 8 moeten voor 1 april hun keuze maken.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.