Keuze voor fors meer huurhuizen in Noordwijk

Peter van der Hulstp.van.der.hulst@hollandmediacombinatie.nl
Noordwijk

De Noordwijkse politiek wil het aantal betaalbare woningen in de badplaats fors uitbreiden. Over de exacte invulling werden de partijen het tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces niet eens.

De vakantieperiode wordt gebruikt om tot een breed gedragen voorstel te komen, dat eind augustus moet worden besproken.

Noordwijk heeft het laagste percentage sociale huurwoningen in de regio. Dat heeft effect op de wachttijden. Geïnteresseerden moeten soms 7,5 jaar geduld hebben voordat ze een sleutel krijgen. Directeur Willem van Duijn van de Noordwijkse Woningstichting becijferde, dat de badplaats in 2030 duizend goedkope huurhuizen tekort komt. De corporatie wil die wel bouwen.

Vraag is alleen hoeveel van de dertig procent sociale nieuwbouw in de komende jaren bestaat uit huur en hoeveel uit koop. Het college stelt een verdeling van tweederde huur en eenderde koop voor. Zowel NWS als de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is daar niet gelukkig mee. Zij willen dat er zo veel mogelijk huurhuizen worden gebouwd.

Verschillende politieke fracties hebben bij bespreking van de Woonagenda ook aangedrongen op een hoger percentage huurhuizen. Zo wil het CDA een percentage van minimaal 25 procent en bij grote bouwprojecten zelfs dertig.

Te duur

Peter van Bockhove (LSNZ) wil vooral sociale bouw mogelijk maken op de gronden die de gemeente in bezit heeft, zoals Bronsgeest. In sociale koop gelooft hij niet zo. Die huizen zijn vaak al te duur voor starters op de woningmarkt en stijgen na een aantal jaren vaak zo in waarde, dat ze nauwelijks nog onder de categorie sociaal vallen.

Van Bockhove ziet een actieve rol voor de gemeente. Zo is bij Offem Zuid door de gemeente water bij de wijn gedaan om een fatsoenlijk aantal sociale woningen te realiseren.

PvdA/GroenLinks wil met aanpassingen van de Woonagenda extra sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen mogelijk maken. Volgens Taetske Visser van Puur Noordwijk een goed streven, maar zij wil de zomerperiode gebruiken om met een deugdelijk voorstel te komen. Tijdens de raadsvergadering voelde ze niets voor overhaaste beslissingen.

Het CDA wil van het college een berekening hebben wat de eventuele meerkosten zijn voor de gemeente als er extra sociale woningen worden gebouwd.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.